12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 187

2013-03-08 22:48:00

  Aşağıdaki haritadan ve ön bilgilerinizden faydalanarak soruları cevaplandırınız.       Kaynak : http://www.bilgisehri.net/wp-content/suz.JPG     1-Kişi başına düşen kullanılabilir içme suyunun en fazla ve en az olduğu ülke ve bölgeleri söyleyiniz.   Kişi başına düşen kullanılabilir içme suyunun en fazla olduğu alanlar haritada incelendiğinde koyu mavilikler Kanada,Güney Amerika nın batı kıyılarındaki ülkeler, Norveç, Papua Yeni Gine ,Orta Afrika, Peru, Şili, Kolombiya, Gabon, Kongo Cumhuriyeti, örnek verilebilir.   Kişi başına düşen kullanılabilir içme suyunun en az olduğu alanlar yine harita incelendiğinde Turuncu renkte gösterilen Afrika’nın Kuzeyindeki ülkeler Moritanya, Cezayir, Libya, Mısır, Libya, Suudi Arabistan, Türkmenistan örnek verilebilir.   2-Bu bölge ve ülkelerin benzer ve ortak coğrafi özelliklerini söyleyiniz.   Not: Bu bölgelerin karşılaştırmalarından önce şöyle bir hatırlatma yapalım. Bazı bölgeler su kaynakları bakımından yeterli olmasına rağmen nüfus kalabalık olduğu için kişi başına düşen su miktarı az gösterilebilir. Yine bir bölgede su kaynakları yetersiz olmasına rağmen nüfus az olduğu için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı yüksek çıkabilir. Bu alanların benzer özellikleri olarak su kaynakları bakımından zengin iklimi yağışlı noktalar olabileceği gibi yerleşmeye kapalı yada yerleşmenin az olduğu noktalar olduğu için nüfus az bundan dolayı kullanılabilir su miktarı yüksek çıkmıştır. Yine kullanımın az olduğu bölgelerde su kaynaklarının yetersiz olması, yağış azlığı, çöl özellik göstermesi ortak özellik olarak belirtilebilir.   3-Küres... Devamı

COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 186 12. SINIF

2013-03-08 22:46:00
COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 186 12. SINIF |  görsel 1

  Orta Doğu bölgesinin dilsiz haritasını çiziniz. Bölgeyi gösteren siyasi ve fiziki haritalardan yararlanarak;   1-Ülke sınırlarını çizip ülkelerin adlarını yazınız?       Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Map_world_middle_east.svg     Konu ile ilgili ülkeler için TIKLAYINIZ   2-Bölge ülkeleri sınırları içindeki nehirleri çizerek adlarını yazınız.   Bölge fiziki haritasından nehirler içinTIKLAYINIZ   3-Oluşturduğunuz haritayı inceleyerek çıkarımlarda bulununuz.   Çıkarımlar olarak bölgedeki karışıklıklar kolay halledilebilecek gibi görünmüyor. Bölgenin ciddi bir enerji potansiyeline sahip olması güç dengeleri üzerine sürekli sorunlar yaratabilecektir. Bununda çözümü zorlaştıracağı, yine bölgede enerji kaynakları yanında ciddi bir su problemi olduğu hatta bu sorunun Türkiye’ye bile etkilerinin olduğu, dini yapıdaki çeşitliliğinde sorunların çözülmesinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıktığından bahsedilebilir.  Kaynak cografyalise.blogcu.com        ... Devamı

COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 186 12. SINIF

2013-03-08 22:46:00
COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 186 12. SINIF |  görsel 1

  Orta Doğu bölgesinin dilsiz haritasını çiziniz. Bölgeyi gösteren siyasi ve fiziki haritalardan yararlanarak;   1-Ülke sınırlarını çizip ülkelerin adlarını yazınız?       Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Map_world_middle_east.svg     Konu ile ilgili ülkeler için TIKLAYINIZ   2-Bölge ülkeleri sınırları içindeki nehirleri çizerek adlarını yazınız.   Bölge fiziki haritasından nehirler içinTIKLAYINIZ   3-Oluşturduğunuz haritayı inceleyerek çıkarımlarda bulununuz.   Çıkarımlar olarak bölgedeki karışıklıklar kolay halledilebilecek gibi görünmüyor. Bölgenin ciddi bir enerji potansiyeline sahip olması güç dengeleri üzerine sürekli sorunlar yaratabilecektir. Bununda çözümü zorlaştıracağı, yine bölgede enerji kaynakları yanında ciddi bir su problemi olduğu hatta bu sorunun Türkiye’ye bile etkilerinin olduğu, dini yapıdaki çeşitliliğinde sorunların çözülmesinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıktığından bahsedilebilir.  Kaynak cografyalise.blogcu.com        ... Devamı

COĞRAFYA ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 181

2013-03-08 22:44:00

  10.BLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1-Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin ölçülmesinde kullanılan kriterler nelerdir? Kişi başına düşen milli gelir, Sağlık ve eğitime ait göstergeler(okullaşma oranı, kişi başına düşen doktor)yoksulluk, işsizlik, bölgesel eşitsizlik, gelir dağılımı durumları kıstas olarak belirlenmiştir. Son dönemlerde İnsani gelişme endeksi içerisinde uzun ve sağlıklı yaşam, bilgi edinme, tatminkâr bir hayat yaşamak için yeterli gelir, siyasi özgürlük, garanti edilmiş insan hakları gibi kriterlerde gelişmişlik kriterleri içerisine girmiştir. 2-Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinde doğal kaynakların önemini örneklerle açıklayınız?       Doğal kaynaklara sahip olmak gelişmeyi kolaylaştırır. Doğal kaynaklarını işleme imkanı olan ülkeler daha hızlı kalkınır. Rusya, Güney Afrika Cumhuriyeti vb.ülkeler zengin doğal kaynakları sayesinde kalkınmışlardır.   3-Coğrafi konum ile gelişmişlik arasında nasıl bir ilişki vardır. Birbiriyle paralel bir ilişki vardır bir ülkenin coğrafi konum özellikleri (İklim şartları, boğazlara göre konumu, denizlerle bağlantısı, önemli ticaret yollarına göre durumu, yer altı zenginliklerine ve enerji kaynaklarına yakınlığı )ne kadar avantajlı ise gelişmişlik derecesi de o kadar hızlı ilerler. Kendi siyasi birliğini kurmuş devletler öz kaynaklarına sahip çıkabildiği ve konum özelliklerine hükmedebildiği sürece mevcut özelliklerini gelişmişlik yolunda çok iyi bir avantaja çevirebilir. Aksi durumlarda mevcut özellikler sadece destekleyici bir etki olur gelişmişliğe çok ciddi katkı sağlamaz. Örnek Nijerya mevcut petrol rezervini çok da iyi kullanamıyor 4-Almanya da nüfusun yoğun olduğu bölgeler ne... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK 174,175

2013-03-08 22:42:00

    İNTERNET ARAŞTIRMASI       ETKİNLİK /174   Aktau-Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı:    Çin ve Rusya'nın baskısına karşın Kazakistan, Kaşagan yataklarından yılda yaklaşık 7.5 milyon ton petrolü Hazar Denizi altından Aktau-Bakü arasına döşenecek yeni bir boru hattıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına aktarma konusunda Azerbaycan'la anlaştı.       Üç büyük petrol yatağından çıkardığı petrolü sadece Rusya üzerinden dünya pazarlarına taşıyabilen Kazakistan, petrol şirketleri ile yapılan anlaşma nedeniyle Tengiz yataklarından çıkarılan petrolünü sadece CPC adı verilen ve Novorosisk'e uzanan boru hattından satmak zorunda. Dolayısıyla Bakü'ye Kaşagan yatağından çıkarılacak petrol akıtılacak. Kazakistan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi'ne katılmasının iki temel nedeni bulunuyor. Bunlardan birincisi, Kazak petrollerinin çoğunun çıkarılması, işletilmesi ve pazarlamasını elinde bulunduran Amerikan şirketlerinin üçüncü bir seçenek için bastırmaları, ikincisi de Kazakistan'ın her geçen sene petrol üretimini artırması ve mevcut yolların yetersiz kalması.   Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı:   Hazar Denizi`ndeki Şahdeniz yataklarından çıkartılan doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa`ya ulaştıracak BTE Doğalgaz Boru Hattı`nın Azerbaycan bölümüne gaz pompalanmaya başlandı. Bu sonbaharda devreye girmesi beklenen BTE`nin doldurulması için ilk aşamada Azeri yatağından çıkartılan doğalgazdan yararlanılacak.   Bakü`deki terminalden başlayan boru hattı Türkiye`ye kadar Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı(BTC) i... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ SAYFA 171

2013-03-08 22:41:00

  Doğal kaynak bakımından zengin fakat gelişmemiş bir ülke ile doğal kaynak bakımından fakir ama gelişmiş bir ülkenin seçilerek karşılaştırılması   Nijerya:   Doğal kaynak bakımından oldukça zengin ancak gelişmemiş. Mevcut öz kaynaklarını kullanabilecek teknolojik alt yapıya sahip olmayan yer altı zenginliklerini hammadde olarak işlenmeden satmak zorunda kalan sömürgeci yaklaşıma tam olarak dur diyememiş ekonomide tarımın ön plana çıktığı son dönemlerde petrole dayalı gelişme göstermeye çalışan yaşam standartları düşük bir ülke Japonya:   Doğal kaynaklar bakımından oldukça fakir ancak son derece yüksek bir teknolojiye sahip ekonomik yönden oldukça güçlü sanayisini yurt dışından aldığı işlenmemiş hammadde ile destekleyerek elde ettiği ürünleri dışarıya işlenmiş malzeme olarak çok daha pahalı bir şekilde satan ekonomik yaşam standartlarının yüksek olduğu bir adalar ülkesi   İki ülke gelişmişlik şartları bakımından tamamen birbirinden farklı özellikler gösteren bir yapıda. Nijerya öz kaynaklarını yeterince işleyemeyen Japonya ise yakalamış olduğu yüksek teknolojik gelişmelerden elde ettiği geliri gelişimini destekleyici hammaddelere yatırarak dünyada söz sahibi olmuş gelişmişlik kriterlerini oturtmayı başarmış bir ülke. Nijerya’da ekonomik koşullar oturmamış yaşam standartları düşük eğitim, sağlık hizmetlerinin gelişmediği doğurganlık oranı yüksek tipik bir geri kalmış ülke.Japonya ise tersi özellikleri oturtmuş doğal kaynak açığını kapatma yollarını çözmüş yaşam koşullarının ve kalitesinin son derece iyi olduğu bir ülke.     Gelecek için Nijerya öz kaynaklarına sahip çıkabildiği ve bu kaynakları işlemeye yö... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 168,169,170

2013-03-08 22:39:00

  KONUYA BAŞLARKEN8(168)   1-Sizce ülkelerin farklı doğal kaynaklara sahip olmaları gelişmişlik düzeyleri üzerinde ne yönde etkili olmuştur.   Farklı doğal kaynak potansiyeline sahip olan ülkelerin gelişmişlik dereceleri birbirinden farklıdır. Doğal kaynak potansiyeli yüksek olan ülkeler olmayan ülkelere oranla genel olarak gelişmişlik yolunda bir adım önde dir. Bu Kaynakların işlenmesi en önemli kriterdir. Teknolojik alt yapısını oluşturmuş doğal kaynaklarını hammadde olarak değil de işlenmiş ürün olarak satan ülkeler diğerlerine oranla daha fazla gelişir. Doğal kaynakları az olan ülkeler bu eksiklerini dışarıdan ithal ederek sağlama yoluna giderler bu olayda mevcut ekonomik kaynaklarının büyük kısmını buraya aktarırlar bu durum ülke gelişmişliğine olumsuz etki yapar.   2-Günümüzde en önemli doğal kaynaklar hangileridir.   Günümüz koşullarında ciddi bir enerji savaşı gündem dedir.Bu noktada petrol doğalgaz,bor mineralleri ,taşkömürü önemini koruyan kaynaklar arasındadır.   3-Sizce ülkeler ihtiyaç duydukları doğal kaynakları nasıl temin ederler.   Kendi kaynakları yeterli ise iç piyasadan karşılar ancak yetersiz olduğu durumlarda çevre ülkelerden ithalat yaparak eksiklerini karşılarlar…   ETKİNLİK / 169/1   Günümüzün gelişmiş ülkeleri (İngiltere, Fransa, ABD)başka ülkelerin doğal Kaynaklarını kullanmasalardı bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşabilirler miydi?   Bu ülkeler mevcut gelişimlerini geçmiş dönemdeki sömürgecilik faaliyetlerine borçludurlar. Bu faaliyetleri yapmamış olsalardı gelişmişlik seviyeleri yine iyi olabilirdi ancak dünya siyasetindeki konumları ve gelişm... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 168,169,170

2013-03-08 22:39:00

  KONUYA BAŞLARKEN8(168)   1-Sizce ülkelerin farklı doğal kaynaklara sahip olmaları gelişmişlik düzeyleri üzerinde ne yönde etkili olmuştur.   Farklı doğal kaynak potansiyeline sahip olan ülkelerin gelişmişlik dereceleri birbirinden farklıdır. Doğal kaynak potansiyeli yüksek olan ülkeler olmayan ülkelere oranla genel olarak gelişmişlik yolunda bir adım önde dir. Bu Kaynakların işlenmesi en önemli kriterdir. Teknolojik alt yapısını oluşturmuş doğal kaynaklarını hammadde olarak değil de işlenmiş ürün olarak satan ülkeler diğerlerine oranla daha fazla gelişir. Doğal kaynakları az olan ülkeler bu eksiklerini dışarıdan ithal ederek sağlama yoluna giderler bu olayda mevcut ekonomik kaynaklarının büyük kısmını buraya aktarırlar bu durum ülke gelişmişliğine olumsuz etki yapar.   2-Günümüzde en önemli doğal kaynaklar hangileridir.   Günümüz koşullarında ciddi bir enerji savaşı gündem dedir.Bu noktada petrol doğalgaz,bor mineralleri ,taşkömürü önemini koruyan kaynaklar arasındadır.   3-Sizce ülkeler ihtiyaç duydukları doğal kaynakları nasıl temin ederler.   Kendi kaynakları yeterli ise iç piyasadan karşılar ancak yetersiz olduğu durumlarda çevre ülkelerden ithalat yaparak eksiklerini karşılarlar…   ETKİNLİK / 169/1   Günümüzün gelişmiş ülkeleri (İngiltere, Fransa, ABD)başka ülkelerin doğal Kaynaklarını kullanmasalardı bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşabilirler miydi?   Bu ülkeler mevcut gelişimlerini geçmiş dönemdeki sömürgecilik faaliyetlerine borçludurlar. Bu faaliyetleri yapmamış olsalardı gelişmişlik seviyeleri yine iyi olabilirdi ancak dünya siyasetindeki konumları ve gelişm... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 167

2013-03-08 22:37:00

  Kitabınızdaki bilgilerden faydalanarak Almanya ve Nijerya’ya ait verileri karşılaştırarak ülkelerin gelişmişlikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz… İncelemeye geçmeden önce rakamlardan da görüldüğü gibi Almanya gelişmiş Nijerya geri kalmış ülke özelliği göstermektedir. Buradan hareketle;                                                ALMANYA Ø      Almanya’da aktif nüfusun büyük çoğunluğu sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışmaktadır. Ø      Tarımda çalışanların payı azdır. Ø      Almanya’da doğum ve ölüm oranları ile nüfus artış hızı azdır. Ø      Almanya’da ortalama insan ömrü uzundur. Ø      Okuryazar nüfus oranı maksimum değerde (%99) olup, nüfusun büyük çoğunluğu (%87) kentlerde yaşamaktadır. Ø      Nüfusun büyük çoğunluğunu yetişkin nüfus oluşturmaktadır. Ø      Çocuk ölüm oranı düşüktür. NİJERYA Ø      Nijerya’da aktif nüfusun büyük çoğunluğu tarımda çalışmaktadır. Ø      Sanayi ve hizmet sektörlerinde payı azdır. Ø      Nijerya’da doğum ve ölüm oranları ile nüfus artış hızı yüksektir.... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 163,165

2013-03-08 22:35:00

  ETKİNLİK /163 1-Nijerya’nın konum özellikleri ve doğal özellikleri hakkında bildiklerinizi söyleyiniz. Afrika kıtasının orta kesiminin batı kıyısında yer alır. Gine körfezi kıyısında Benin ile Kamerun arasında yer alan bir ülkedir. Başkenti Abuja dır. Gelişmemiş bir ülkedir. Yer altı kaynakları bakımından zengindir. Nüfusu fazladır. 2-Nijerya’nın zengin petrol ve doğal gaz yataklarına sahip olması bu ülkenin ekonomisini nasıl etkilemiştir. Olumlu katkıları olmakla beraber bu kaynaklardan yeterince faydalanma yoluna gidememiştir. Mevcut teknolojik imkânları bu kaynakları yeteri kadar iyi değerlendirmesini engellemektedir. Kaynakları işlemeden dışarı satarak gelir elde etmeye çalışmaktadır. Bu kaynakların bulunması ekonomik yatırımları bu alana kaydırmış tarımı ve geleneksel sanayi kollarını olumsuz etkilemiştir. ETKİNLİK / 165  Atlasınızdaki Afrika siyasi ve fiziki haritalarından yararlanarak aşağıdaki harita üzerinde;       Nijerya’nın komşu ülkeleri: Nijer, Çad, Kamerun, Benin     Başkentini ve başlıca kentlerini: Abuja kentleri Lagos,İbadan,Kano       Önemli akarsu ve dağlarını yazınız: Nijer ve kolu olan Benun,Kamerun dağları  Kaynak cografyalise.blogcu.com Devamı