12.SINIF 128/129 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

2009-02-04 19:01:00

12.SINIF SAYFA 128/129 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1-Bahsedilen projeleri uygulayarak bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak,ekonomik yapıyı canlandırmak,yeni iş sahaları oluşturmak mevcut  göçü önler.


2-
Temel hedef bölgenin gelir düzeyini hayat standartlarını yükselterek kırsal alandaki verimliliği ve istihdamı arttırmaktır.Sosyal istikrar ekonomik büyüme ve milli kalkınma konularında ülke gelişmesine etkileri vardır.

Başlangıçta sulama ve hidroelektrik amaçlı iken sonralarda;kırsal ve kentsel altyapı,ormancılık,eğitim,sağlık gibi alt alanları da içermektedir.


3-
Doğu Anadolu Bölgesi için bölgede kış turizmini destekleyen yatırımlar yapılması bu alanda çalışabilecek uygun personelin yetiştirilmesi konusunda eğitim projeleri mevcut doğal yaşam alanlarının desteklenmesi Van Gölü için su sporlarına yönelik projeler desteklenmeli kültürel turizm tanıtıcı reklam filmi çalışmalarına ağırlık verilebilir.Gelecek turistler için uygun konaklama imkanlarının sağlanması turizm faaliyetlerini olumlu destekler.


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1-D İç bölgelerle bağlantısının zayıf olması

2-D Art bölgesinin geniş olması

3-D Suya olan ihtiyaçlarının fazla olmasına

4-E Mercimek üretiminin artmasıAşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

5-Mısır ve Pirinç

6-Samsun,Amasya,TokatAşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına D yanlış olanın yanına Y harfini yazınız.

7-D

8-D

9-Y Fizibilite çalışmaları devam eden çalışmalardan biridir.


10-Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki kalkınma projeleri verilmiştir.Projelerle ilgili istenen bilgileri boşluklara doldurunuz.

 

Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma projeleri

Proje Kapsamındaki İller

Mevcut Ekonomik Faaliyetler

Bölgenin Sahip Olduğu Doğal Kaynak

Potansiyeli

Projeden beklentiler

GAP

Adıyaman,Batman,

Şanlıurfa,

Diyarbakır,Kilis,

Mardin,Siirt,Gaziantep,Şırnak

Tarım,enerji üretimi,

Akarsular,verimli topraklar

Bölgenin gelir düzeyini ve hayat standardını yükseltmek

Yeşilırmak Havza Projesi

Kitabınızda sayfa 125 de bu iller mevcut.

Tarım,hayvancılık

Akarsu,merlar,

orman

Kitabınızda sayfa 127 de bu beklentiler verilmiştir.

Zonguldak –Bartın Projesi

Kitabınızda sayfa 125 de bu iller mevcut.

Kömür işleme tesisleri

Kömür yatakları,ormanlar,

Kitabınızda sayfa 126 de bu beklentiler verilmiştir.

Doğu Anadolu Projesi

Kitabınızda sayfa 125 de bu iller mevcut.

Tarım ve hayvancılık

Akarsular,Otlakve meralar,yer altı kaynakları

Kitabınızda sayfa 125 de bu beklentiler verilmiştir.

Doğu Karadeniz Projesi

Kitabınızda sayfa 125 de bu iller mevcut.

Tarım ve hayvancılık ,balıkçılık

Ormanlar,sınırlı verimli topraklar

Kitabınızda sayfa 127 de bu beklentiler verilmiştir

 

22478
0
0
Yorum Yaz