12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 123

2013-03-08 22:05:00

 

E t k i n l i k-123

 

Aşağıdaki tablo ve grafiklerden yararlanarak 2015 ile 2025 yılları arasında meydana gelebilecek nüfus artışına bağlı ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz sonuçlar hakkında çıkarımlarda bulununuz.

 

 

 

NÜFUSTAKİ DEĞİŞKENLER

 

1-    0-14 yaş grubunda azalma beklenmektedir.

 

2-    15-64 yaş grubunda fazla değişme beklenmemektedir.

 

3-    65 ve üzeri yaş grubanda yüksek oranda artış beklenmektedir.

 

Sonuç: Nüfus artış hızının düştüğü görülmektedir. Buna göre,

 

   OLUMSUZ SONUÇLAR

 

1-    Nüfus dinamizmini kaybedecektir.

 

2-    Nüfusun kendini yenileme sorunu ortaya çıkacaktır.

 

3-    İş gücü ihtiyacını karşılama sorunu ortaya çıkacaktır.

 

4-    Yaşlı nüfus fazla artınca sosyal güvenlik sistemleri sorun yaşayacaktır.

 

5-    Mal ve hizmetlere talep azalınca üretim düşecektir.

 

6-    Asker ihtiyacını karşılamada sorun olacaktır.

 

OLUMLU SONUÇLAR

 

1-    İşsizlik azalacaktır.

 

2-    Kişi başına düşen gelir artacaktır.

 

3-    Nüfusun temel gereksinimleri daha iyi karşılanacaktır.

 

4-    Nüfusun yaşam kalitesi artacaktır.

 

 

281
0
0
Yorum Yaz