12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 154

2013-03-08 22:28:00

 

Konuya Başlarken

 

1-Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri farklı şekillerde ölçülebilir. Gelişmeyi tekbir şekilde ifade etmek ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılıklar nedeniyle oldukça zordur.

Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu, sağlık, eğitim hizmetlerinin üst seviyede olduğu, işsizlik oranının düşük olduğu, siyasi özgürlüğün olduğu, sanayi faaliyetlerinin geliştiği güçlü bir ekonomiye sahip olma gibi özellikler gelişmişlik düzeyini belirleyen kriterlerdir.

 

2-Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde doğa koşullarının etkisi neler olabilir?

Doğa koşulları gelişmişlik seviyesi üzerinde çeşitli etkilerde bulunabilir. Ülkenin doğa koşulları ne kadar elverişli şartlardan oluşuyorsa iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, toprak özellikleri ülke gelişmişliğini olumlu yönde destekler. Elverişsiz koşullar ülke yatırımlarını arttırarak olumsuz etkiler yaratabilir. Bir ülkenin ikliminin çöl olması yer şekillerinin aşırı dağlık olması gelişmişlik seviyesine olumsuz etkilerde bulunabilir istisnayı durumlarda mevcuttur. Japonya ve İsviçre gibi…

 

ETKINLIK/154

 

Kitabınızdaki haritada ülkelerin okuryazarlık oranlarını görüyorsunuz. Sizce ülkeler arasındaki okuryazarlık oranı farkının nedenleri neler olabilir. Bu farklılık yaşam kalitesini nasıl etkiler.

 

Okuryazarlık oranın ülkeler arasında farklılık göstermesinde ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ekonomik güçleri eğitime verdikleri önem etkilidir. Eğitim seviyesi yüksek olan ülkelerde yaşam kalitesi daha yüksektir. Eğitim seviyesi yüksek ülkeler gelişmiş ekonomik yönden güçlü kişi başına düşen gelirin fazla olduğu ülkelerdir. Sosyal problemlerini halletmiş sosyal çarpıklıklar daha az seviyededir. Kişi hak ve özgürlükleri garanti altına alınmış toplumdaki işleyiş daha uyumludur.

Kaynak cografyalise.blogcu.com

 

2101
0
0
Yorum Yaz