12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 156

2013-03-08 22:29:00

 

Az gelişmiş ülkelerin özellikleri

 

 

1-Ekonomik özellikleri

Ø      Kişi başı düşük gelir.

Ø      Yetersiz sermaye.

Ø      Hammadde ihracatı fazla.

Ø      Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşük.

Ø      Yaşam standartları düşük.

Ø      Tasarruflar azdır.

 

2-Tarım özellikleri

Ø      İklime bağımlılık fazla.

Ø      Tarımsal üretim düşük.

Ø      İlkel tarım metotları.

Ø      Tarımda çalışan kişi sayısı fazla.

Ø      Tarımda makineleşme az.

Ø      Tarımsal ürünlere dayalı sanayi faaliyetleri ön plan çıkar.

 

3-Demografik Özellikler

Ø      Nüfusun büyük kısmı kırsal bölgede yaşar.

Ø      Bebek doğum ve ölüm oranları yüksektir.

Ø      Ölüm oranları yüksektir.

Ø      Çocuk ve genç nüfusu ülke nüfusunun büyük bir kısmını oluşturur.

Ø      Ortalama yaşam süresi kısadır.

Ø      Yaşlı nüfus azdır.

 

4-Kültürel Siyasal Özellikler

Ø      Eğitimin yetersiz olması.

Ø      Okuryazar oranının düşük olması.

Ø      Kitap, Dergi Gazete okuma oranının düşük olması.

Ø      Eğitim sebepli göçlerin fazla olması.

Ø      Kız çocukların okula gönderilme oranının düşük olması.

Ø      Bölgeler arası sosyalleşme farklılıkları.

 

 

5-Teknolojik ve diğer özellikler

Ø      Teknolojik imkânlardan halkın yeterince yararlanamaması.

Ø      Kişi başına düşen elektrik kullanımın az olması.

Ø      Teknolojik yetersizlik.

Ø      Üretim düzeyi düşüktür.

Ø      Teknolojik gelişimin şehirlerde yoğunluk kazanması.

Ø      Sanayileşme süreci geri kalmış ve yavaş tır.

Kaynak cografyalise.blogcu.com

2924
0
0
Yorum Yaz