12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 157

2013-03-08 22:31:00

 

Kitabınızdaki tabloyu inceleyiniz. Ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1-Hindistan ve Pakistan birbirine yakın coğrafi konumda olmalarına rağmen okullaşma oranlarının farklılığının nedeni ne olabilir.

Ülkelerin gelişmişlik durumları ekonomik yapıları birbirinden farklıdır. Hindistan Pakistan’a oranla çok daha gelişmiş ekonomisi daha güçlü eğitim faaliyetlerini daha fazla destekleyen bir ülkedir. Kültürel geçmişi daha köklü ve zengindir.

 2-İzlanda ve Zambiya’daki ortalama yaşam sürelerini karşılaştırınız.

 İzlanda gelişmiş bir ülke Zambiya geri kalmış bir ülkedir. Gelişmiş ülkelerde yaşam standartları daha yüksektir. Eğitim, sağlık hizmetleri üst seviyededir. İnsanların sosyal güvenlikleri sağlanmıştır. Bulaşıcı hastalık ve benzeri hastalıklar ya da teknolojik yetersizlikten kaynaklı can kayıpları en düşük seviyedir. Bu özelliklerin hiç biri Zambiya için söylenemez. Yaşam standartları düşük, ailelerin gelir seviyesi kötü sağlık ve beslenme şartları yeterince gelişmemiştir.

3-Türkiye’nin yüksek düzeyde insani gelişme seviyesine ulaşabilmesi için neler yapılmalıdır.

Uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgi edinme ve tatminkâr bir kazanç, siyasi özgürlük, garanti edilmiş insan hakları konularında ciddi bir yapılanmaya gidilmeli. Eğitim, sağlık alanlarında kalite arttırıcı tesisleşme ve açılımlar gerekir. Ekonomik yapının güçlü olması devletin vatandaşlarının ihtiyaçlarını sorunsuz karşılayabildiği bir sosyal güvenlik sistemi, ücret eşitliği, çalışan kesime çeşitli sosyal haklar sağlanması vb özellikler konularıyla ilgili ciddi projeler gerçekleştirilmeli bu alanlardaki yüksek standart yakalanmalıdır.

Kaynak cografyalise.blogcu.com

890
0
0
Yorum Yaz