12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 167

2013-03-08 22:37:00

 

Kitabınızdaki bilgilerden faydalanarak Almanya ve Nijerya’ya ait verileri karşılaştırarak ülkelerin gelişmişlikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz…

İncelemeye geçmeden önce rakamlardan da görüldüğü gibi Almanya gelişmiş Nijerya geri kalmış ülke özelliği göstermektedir.

Buradan hareketle;

                                               ALMANYA

Ø      Almanya’da aktif nüfusun büyük çoğunluğu sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışmaktadır.

Ø      Tarımda çalışanların payı azdır.

Ø      Almanya’da doğum ve ölüm oranları ile nüfus artış hızı azdır.

Ø      Almanya’da ortalama insan ömrü uzundur.

Ø      Okuryazar nüfus oranı maksimum değerde (%99) olup, nüfusun büyük çoğunluğu (%87) kentlerde yaşamaktadır.

Ø      Nüfusun büyük çoğunluğunu yetişkin nüfus oluşturmaktadır.

Ø      Çocuk ölüm oranı düşüktür.

NİJERYA

Ø      Nijerya’da aktif nüfusun büyük çoğunluğu tarımda çalışmaktadır.

Ø      Sanayi ve hizmet sektörlerinde payı azdır.

Ø      Nijerya’da doğum ve ölüm oranları ile nüfus artış hızı yüksektir.

Ø      Nijerya’da ortalama insan ömrü kısadır.

Ø      Okuryazar nüfus oranı düşük olup, nüfusun büyük çoğunluğu (%57) kırsal kesimde yaşamaktadır.

Ø      Nüfusun büyük çoğunluğunu genç nüfus oluşturmaktadır.

Ø      Çocuk ölüm oranı yüksektir.

Kaynak cografyalise.blogcu.com

894
0
0
Yorum Yaz