12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 168,169,170

2013-03-08 22:39:00

 

KONUYA BAŞLARKEN8(168)

 

1-Sizce ülkelerin farklı doğal kaynaklara sahip olmaları gelişmişlik düzeyleri üzerinde ne yönde etkili olmuştur.

 

Farklı doğal kaynak potansiyeline sahip olan ülkelerin gelişmişlik dereceleri birbirinden farklıdır. Doğal kaynak potansiyeli yüksek olan ülkeler olmayan ülkelere oranla genel olarak gelişmişlik yolunda bir adım önde dir. Bu

Kaynakların işlenmesi en önemli kriterdir. Teknolojik alt yapısını oluşturmuş doğal kaynaklarını hammadde olarak değil de işlenmiş ürün olarak satan ülkeler diğerlerine oranla daha fazla gelişir. Doğal kaynakları az olan ülkeler bu eksiklerini dışarıdan ithal ederek sağlama yoluna giderler bu olayda mevcut ekonomik kaynaklarının büyük kısmını buraya aktarırlar bu durum ülke gelişmişliğine olumsuz etki yapar.

 

2-Günümüzde en önemli doğal kaynaklar hangileridir.

 

Günümüz koşullarında ciddi bir enerji savaşı gündem dedir.Bu noktada petrol doğalgaz,bor mineralleri ,taşkömürü önemini koruyan kaynaklar arasındadır.

 

3-Sizce ülkeler ihtiyaç duydukları doğal kaynakları nasıl temin ederler.

 

Kendi kaynakları yeterli ise iç piyasadan karşılar ancak yetersiz olduğu durumlarda çevre ülkelerden ithalat yaparak eksiklerini karşılarlar…

 

ETKİNLİK / 169/1

 

Günümüzün gelişmiş ülkeleri (İngiltere, Fransa, ABD)başka ülkelerin doğal

Kaynaklarını kullanmasalardı bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşabilirler miydi?

 

Bu ülkeler mevcut gelişimlerini geçmiş dönemdeki sömürgecilik faaliyetlerine borçludurlar. Bu faaliyetleri yapmamış olsalardı gelişmişlik seviyeleri yine iyi olabilirdi ancak dünya siyasetindeki konumları ve gelişmişlik durumları bu kadar güçlü olmazdı. Ülkelerinde oluşturdukları ağır sanayinin temelini geçmiş dönem sömürgecilik faaliyetlerine borçludurlar.

 

 

ETKİNLİK 169/2

Rusya doğal gaz, petrol, kömür gibi zengin doğal kaynaklara sahip olmasaydı küresel ve bölgesel etkisi nasıl olurdu.

 

Rusya günümüz koşullarında dünya enerji piyasasını elinde bulunduran önemli ülkeler arasında yer alır. Mevcut bu durumu bölgesel ve küresel anlamda dünya siyasetinde ön plana çıkmasında en önemli güç kaynağıdır. Bu kaynaklara sahip olmaması günümüz koşullarındaki gelişmişliğini sağlayamamasına ve şu anki kadar yaptırımı olan etkin bir siyaset izleyememesine sebep olurdu.

 

ETKİNLİK/170

 

Kitabınızda verilen bilgilerden ve ön bilgilerinizden yola çıkarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

 

1-Afrika ülkelerinin gelişmesi için doğal kaynaklarını ne şekilde kullanmaları gerekir.

Afrika ülkeleri mevcut kaynaklarını işleyebilecek alt yapıyı oluşturmalı teknolojik gelişmeleri ülkelerinde bu kaynakların işlenebilmesinde devreye sokabilmeli ,kaynaklarını hammadde olarak değil de işlenmiş ürün olarak satmaya çalışmalarıdır.Bütün bunları başarabilmeleri için en temel etken siyasi yönden milli birlik beraberliklerini oluşturabilmeleri mevcut çatışmaları sonlandırmaları gerekmektedir.

 

2-Afrika ülkelerinin uzun süre başka ülkelerin sömürgesi altında kalmasının nedenleri nelerdir.

 

Avrupa devletlerin sömürgeci yaklaşımı ve müdahaleleri Afrika ülkelerinin milli birlik beraberlik ve güçlü bir siyasi iktidar oluşturmalarını engellemiş

Sürekli iç karışıklıklarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Ülke kaynaklarına sahip çıkamamışlar birçok değerli doğal kaynağın kullanımını yabancıların eline bırakmak zorunda kalmışlardır. Bu sebepler Afrika ülkelerin gelişmelerini engellemiş Avrupa devletlerini ihya etmiştir.

 

3-Afrika ülkeleri içerisinde Güney Afrika Cumhuriyetinin ön plana çıkmasının nedenleri nelerdir.

Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika ülkeleri içerinde en zengin doğal kaynaklara sahip ülkelerin başında gelmektedir. Benzer sıkıntıları yaşamış ancak ülkede beyazların etkinliğini kırmak yönünde ciddi gelişmeler sağlamışlardır. Halen ülkede İngilizlerin egemen olduğu beyazların yönetimde etkili olduğu bir ülke özelliği gösterir. Avrupa’dan ülkeye ciddi yatırımlar vardır. Bu yatırımlarını diğer Afrika ülkelerine oranla ülke menfaatlerine uygun değerlendirme yönünde gelişme sağlamıştır. Mevcut altın, elmas, kömür yataklarının değerlendirilmesi ülkeyi Afrika kıtasında kurulan bölgesel birliklerde etkin ülke konumuna getirmiştir.

Kaynak cografyalise.blogcu

924
0
0
Yorum Yaz