12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 59-60-61

2013-03-08 21:18:00

 

A-FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER

 

Genel olarak bölge sınırları oluşturulurken ilk önce dikkate alınan yüzey şekilleri, iklim özellikleri, bitki örtüsü gibi fiziki coğrafya özellikleridir.

1. Yeryüzü Şekillerine Göre Bölgeler

Bu tür bölgeler oluşturulurken yeryüzü şekilleri dikkate alınır.

E t k i n l i k-59

Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan bölge örneklerinden birkaç tanesini yazarak bu bölgeleri harita üzerinde gösteriniz.

Ovalık Bölgeler

Adana (Çukurova) Bölge

Urfa ve Çevresi

Konya Ovası bölgesi

Erzurum ovası bölgesi

Adapazarı ovası bölgesi

Dağlık Bölgeler

Karadeniz Dağlık Bölgesi

Hakkari dağlık bölgesi

Dağlık bölgesi

Toros dağlık bölgesi

Yıldız dağları dağlık bölgesi

2. İklim Tipine Göre Bölgeler

Bu tür bölgeler oluşturulurken iklim özellikleri dikkate alınır.

Karadeniz İklim Bölgesi

Akdeniz İklim Bölgesi

Karasal İklim Bölgesi

3. Bitki Örtüsüne Göre Bölgeler

Bu tür bölgeler oluşturulurken bitki örtüsü özellikleri dikkate alınır.

Bozkır bitki örtüsü

Maki bitki örtüsü

Orman bitki örtüsü

4. Su Özelliklerine Göre Bölgeler

Bu tür bölgeler oluşturulurken su özellikleri dikkate alınır.

Tatlı su bölgesi

Tuzlu su bölgesi

Sıcak su bölgesi

B. BEŞERİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER

Bu bölgelerin sınırları belirlenirken fiziki özelliklerinin yanında o bölgelerin nüfus, yerleşme, ekonomik faaliyet ve diğer beşerî özellikler göz önünde bulundurulur.

Nüfus Yoğunluğuna Göre Bölgeler

Bu tür bölgeler oluşturulurken nüfus özellikleri dikkate alınır.

E t k i n l i k-60

A. Aşağıdaki boşluklara uygun olan bölge örneklerini yazarak bu bölgeleri haritalar üzerinde gös­teriniz.

Yoğun Nüfuslu Bölgeler

İstanbul -İzmit çevresi

İzmir-Manisa çevresi

Ankara çevresi

Hatay çevresi

Denizli-Aydın çevresi

Seyrek Nüfuslu Bölgeler

Hakkâri ve çevresi

Tunceli ve çevresi

Bayburt ve çevresi

Kırklareli ve çevresi

Kars ve çevresi

 

Yerleşim Özelliklerine Göre Bölgeler

Bu tür bölgeler oluşturulurken Yerleşme özellikleri dikkate alınır.

Kentsel Bölge            

İzmir ve çevresi        

Antalya ve çevresi             

İstanbul ve çevresi            

Kayseri ve çevresi             

Bursa ve çevresi        

Kırsal Bölge

Giresun ve çevresi

Rize ve çevresi

Hakkari ve çevresi

Gümüşhane ve çevresi

Erzincan ve çevresi

 Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler

ETKİNLİK-61

Bu tür bölgeler oluşturulurken ekonomik özellikler dikkate alınır.

Tarımsal Bölge

Konya-Aksaray ve çevresi

Şanlıurfa çevresi

Amasya çevresi

Adana-Osmaniye çevresi

Adapazarı-Düzce çevresi

Sanayi Bölgesi

İstanbul-İzmit ve çevresi

İzmir-Manisa çevresi

Aydın-Denizli çevresi

Kayseri çevresi

Gaziantep çevresi

Adana-Mersin çevresi

Maden Bölgesi

Zonguldak çevresi

Batman çevresi

Elazığ ve çevresi

Sivas ve çevresi

Kütahya ve çevresi

Serbest Ticaret Bölgesi

Mersin Limanı

Antalya serbest bölgesi

İzmir serbest bölgesi

Kayseri serbest bölgesi

İstanbul serbest bölgesi

Turizm Bölgesi

Antalya ve çevresi

Nevşehir ve çevresi

İstanbul ve çevresi

Bursa ve çevresi

Aydın ve çevresi

Muğla ve çevresi

Karma Bölgeler

Tarım-Sanayi ve Turizm Bölgesi

Adana-Mersin çevresi

Kayseri-Nevşehir çevresi

Aydın-Denizli çevresi

Gaziantep-Urfa çevresi

Bursa-Balıkesir çevresi

Maden-Sanayi Bölgesi

Zonguldak-Karabük çevresi

Batman çevresi

Murgul çevresi

Seydişehir çevresi

Kütahya çevresi

Ticaret-Turizm-Tarım

İzmir-Manisa çevresi

Antalya çevresi

Adana-Mersin çevresi

İskenderun-Hatay çevresi

Kayseri-Nevşehir çevresi

 

16798
0
0
Yorum Yaz