12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 71

2013-03-08 21:34:00

 

SORU–1-Ülkemiz sahip olduğu kıyı potansiyeline ve önemli suyollarına rağmen denizcilik alanında istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Sebepleri hakkında görüşlerinizi belirtiniz.

 

Konu ile ilgili coğrafi koşullar son derece uygun olmasına rağmen Osmanlı dönemi ve sonrası Cumhuriyet döneminde yapılan antlaşmalar mevcut denizcilik sektörünün gelişmesini engelleyici yasal yaptırımlarla doludur. Mevcut antlaşmalar eskimiş yada güncelliğini kaybetmiştir.

 

Deniz ticaret filomuzun oluşumunu sağlayan gemi türlerinin zenginleştirilmesi ve her türde ticari mal taşıyacak güce kavuşturulması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

 

Tersanelerin alt yapı noksanlarının tamamlanması çağdaş teknolojiyle donatılması Ege Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına da yayılması; uygulama aşamasında bulunan tersane yatırım projelerinin hızla tamamlanması icap etmektedir.

 

Limanların yeniden ele alınmaları yeni limanlar yapılması kaçınılmazlık gösteriyor. Ucuz ve hızlı mal akışının sağlanması yönünden limanların kara içlerindeki pazarlara demiryollarıyla bağlanması gerekmektedir.

 

Özetlemek gerekirse uygulanan yanlış yapılanma ,planlama eksiklikleri,yeterli maddi destek sağlanamaması,geçerliliğini kaybetmiş antlaşmaların bağlayıcı etkileri,tersanelerdeki yeterli teknik gelişimin sağlanamaması gibi sebepler gösterilebilir.

 

 

SORU-2-Deniz yolu, yük ve yolcu taşımacılığında en ekonomik ulaşım yoludur sebeplerini açıklayınız.

 

    

Ulaşım ağları için çeşitli yollar yapılır. Bu yolların yapılması ciddi maliyet isteyen bir iştir. Deniz yolu taşımacılığında yol masrafınız yoktur. Doğa kendisi uygun iklim koşulları bünyesinde size bunu sunmuştur. Çok daha ucuz bir şekilde diğer ulaşım sistemlerinden çok daha fazla (özellikle kara ve hava yolu)mal ve eşyayı bir yerden bir yere aktarabilirsiniz.

 

 

SORU-3-Yurdumuzda gemi yapım sanayisinin geliştiği merkezleri yazınız.

 

Ülkemizde, özelikle gemi yapım sanayi, oldukça eskiye dayanmaktadır. Gölcük‘te cumhuriyet döneminde kurulmuş olan ve harp filomuzun bakım ve tamiratını üstlenen askeri tersanede bugün çeşitli tonajlarda muharebe ikmal gemileri, denizaltlıları üretilmektedir. Bir başka gemi inşaat tezgahlarıda İstanbul’da Haliç ve İstinye de bulunmaktadır. Burada askeri,ticari ve diğer gemilerin tamirleri ile bazı tip gemilerin inşa asıda mümkün olmaktadır.Son yıllarda İstanbul kentinin yakınında Tuzla da büyük bir gemi marinaları fabrikasıyla giderek yerli katkı yapı artarak gemi yapılmaktadır.

 

                                Önemli tersaneler…Haliç Tersanesi, Hasköy Tersanesi, Camialtı Tersanesi, İstinye,Gölcük ,Taşkızak Tersaneleri örnek verilebilir…

 

Ülkede ayrıca Gelibolu ve İzmir de gemi yapım tersaneleri bulunmaktaysa da kapasiteleri fazla büyük değildir.

 

 

SORU–4-Yüzey şekillerinin deniz yolu üzerindeki etkisi kendini limanlarda hissettirir. Bunun nedenlerini örneklerle açıklayınız.

                            

Kıyı bölgelerde yer şekilleri iki şekilde etkili olur bunlardan birincisi kıyı bölgede dağların uzanışına bağlı olarak kıyıda oluşan doğal liman oluşumları limanın işlevselliği açısından önemlidir.Aksi takdirde normal liman inşaatı gerekir ki bu olay çok maliyetli bir inşaattır.Diğer etken ise liman art bölgesinde yer şekilleri uygun koşullar sağlayarak iç kesimler ile ulaşımı kolaylaştırır ve limanın hinterlandını olumlu etkileyerek limanın gelişmesinde önemli bir etki sağlar.Örnek İzmir limanı hinterlant ve doğal liman özelliği olarak son derece avantajlıdır.Ancak Karadeniz de Rize limanı Giresun limanları iç kesim ile ulaşım sıkıntısından dolayı hinterlandı yeteri kadar gelişmeyen limanlardır.

  

 

SORU-5-Türkiye fiziki ve başlıca limanlarımızı gösteren haritayı inceleyiniz. Yurdumuzda yer alan önemli limanların kuruldukları yerlerin doğal ve beşeri özelliklerini araştırınız.

 

Özellikle önemli pazar payı olan üretimin yoğun olduğu kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım koşullarının elverişli olduğu alanlarda gelişme göstermişlerdir.Bölgede beşeri etken olarak demir çelik ve enerji kaynaklarının aktarımında ön plana çıkanlar olduğu gibi mevcut konum özelliklerinden dolayı ithalat ihracat limanı olarak ön plan çıkanlar olmuştur.Yine bu limanlardan bir kısmı harita incelendiğinde turizm faaliyetlerini destekleyici bir konumda yer alır.Limanların hinterlandının gelişmesine elverişli yer şekilleri bu limanların çevresinde kendini gösterir.

 

kaynak cografyalise.blogcu.com

1307
0
0
Yorum Yaz