12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 76

2013-03-08 21:39:00

 

Fotoğraflarda görülen ulaşım sistemleri ile ekonomik faaliyet kolları arasındaki nasıl bir ilişki vardır.

Ulaşım sektörünün gelişmesi bir yerin gelişmişliğinde temel etkenlerin başında gelir. Bir bölgede yaygın olan sanayi kolaları hammaddenin taşınması yoluyla başka alanlarda da yayılma gösterir. Dünyada tüm dünya pazarlarına yönelik üretim yapan bölgelerin oluşmasında o bölgenin ulaşım imkânlarının gelişmesinin etkisi büyüktür.

Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin gelişmesi köklü bir değişime uğraması ulaşımın gelişmesi ile mümkün olmuştur. Hem bu faaliyet kollarında üretim miktarı artmış hamda farklı bölgelere yayılış göstermiştir. Sanayi devrimiyle birlikte başlayan hammadde talebi, tarım ve madencilik başta olmak üzere birçok ekonomik faaliyetin gelişmesine ve yapısal değişimine sebep olmuştur. 

Günümüzde kıtalar arası çok gelişmiş kara, deniz, demir, hava yolu ulaşım ağları kurulmuş ekonomik faaliyetler küreselleşmiş pazar payları büyümüştür.

Demir yolu taşımacılığı için sanayi faaliyetlerini destekleyici özellikle demir çelik, termik santraller, tarımsal hammadde aktarımı, ekonomik faaliyetlerin başka bölgelere yayılmasında etkisini gösterir. Gelişmiş ülkelerde yolcu taşımacılığı için çok önemli bir sektördür.

Deniz yolu taşımacılığı resme bakıldığında daha çok turizm faaliyetlerini destekleyici rolü ön plan çıkartılmıştır. Enerji kaynakları aktarımında, sanayi ham maddeleri aktarımında deniz yolu ulaşımı ön plana çıkar. Özellikle iyi bir deniz ulaşım ağı ve filosu olan ülkeler ticaret faaliyetlerinde ön plana çıkarlar.

Kara yolu ulaşımı dünyanın olmazsa olmazlarından dır dır. Dünya ekonomik faaliyetlerinde hammadde aktarımında, ticaret faaliyetlerinde sanayi faaliyetlerinin çeşitlenmesinde çok etkin bir rolü vardır. Kara yolu ulaşım ağı gelişmiş merkezler önemli ticaret alanlarıdır.   

Hava yolu ulaşımı çok fazla yük taşıyıcılığı olarak ön plana çıkmasa da, küreselleşen dünya koşullarında şirketler arası görüşmelerde, toplantılarda, zaman açısından ciddi avantajlar sağlamaktadır. Turizm faaliyetlerini destekleyici en önemli ulaşım sektörlerinden biridir. Yolcu taşımacılığı çok gelişen dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri mevcuttur.

Kaynak cografyalise.blogcu.com

285
0
0
Yorum Yaz