12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 86-88

2013-03-08 21:50:00

 

ETKİNLİK-86

SORU–1-Günlük hayatımızda başka ülkelere ait ürünler vardı…

Günlük hayatımızda evlerimizde kullandığımız ev eşyalarının bir kısmı yurt dışından ithal edilir özellikle elektronik eşyalar plazma TV, saat, çeşitli makineler, bilgisayar örnek verilebilir.

 SORU–2-Bundan ‘’25–30 yıl öncesine kadar yağışın bol olduğu yıllarda ihracatımız artıyor yağışın az olduğu yıllarda ihracatımız azalıyordu’’ diyen bir kişinin sözleri o dönemlerde Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler hakkında nasıl bir fikir vermektedir.

Yağış ifadesi tarımsal üretimle ilgili bir ifadedir, mevcut yağış şartları elverişli olduğu dönemlerde tarımsal üretimi olumlu etkiler tarımsal üretimin artması ihracatımızı arttırır. Tersi durumda tarımsal üretim azalır buda ihracatımızı azaltır.

Türkiye ihracatının tarımsal ürünlere dayandığı fikrini bizlere verir.

SAYFA 88 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

Kitabınızdaki tablo ve grafikler incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar…

SORU-1-Yıllara göre ihracatta sektörsel bazda nasıl bir değişim yaşanmıştır. Bu değişim ülkemizin gelişmişliği hakkında nasıl bir fikir verir.

         1963 yılında ağırlıklı olarak tarımsal ürünler ön plana çıkarken Türkiye tarım toplumu özelliği göstermektedir. Bu yıllardan itibaren ülkemizde başlayan sanayileşme hareketleri sonucunda tarımsal ürünlerdeki ihracat oranımız düşmüş sanayi ürünleri ihracatımızda artışlar gözlenmektedir.Bu bilgiler ülkemizin geri kalmış ülke özelliğinden yavaş yavaş gelişmekte olan ülke konumuna geçtiğinin bir göstergesidir.

SORU-2-Ülkemizin ihracat gelirlerinin sektörlere dağılışı göz önüne alınırsa 2010 yılı için ne gibi değişimler olur.

         Çizimimizde mevcut değişim değerlerine bakıldığında sanayi ürünleri ihracatımızdan elde ettiğimiz gelir payı yine önde olacak maden ihracatı ülkemizdeki gelişime bağlı olarak biraz daha azalacak ancak işlenmiş maden ürünleri satacağımız için elde ettiğimiz gelir miktarında artma görülecektir.2007 şekline yakın bir şekil çizebilirsiniz…

Kaynak cografyalise.blogcu.com

602
0
0
Yorum Yaz