12.SINIF COĞRAFYA ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 63-64

2013-03-08 21:22:00
12.SINIF COĞRAFYA ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 63-64 |  görsel 1

 

SAYFA-62-63

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1-Türkiye’de tarım bölgelerinin dağılışında etkili doğal, ekonomik ve beşeri kriterler nelerdir?

        Doğal Kriterler: Yer şekillerinin sade olduğu, eğim ve engebenin az olduğu düz araziler, özellikle ova ve platoların bulunduğu yerler.

        Ekonomik Kriterler: Toprağa bağlı yürütülen faaliyetler ön plandadır. Bunlar özellikle; Tarım, Hayvancılık, Ormancılık gibi faaliyetlerdir. Büyük bir kısmı ekonomik olarak gelişmemiştir.

        Beşeri Kriterler: Kırsal nüfus özelliği gösterir. Nüfus miktarının küçük ve dağınık haldeki  çok sayıdaki yerleşme yaygındır. Nüfus artış hızı yüksek, çok göç veren, ortalama yaşam süresinin kısa olduğu alanlardır.

 

2-Türkiye’de değişen bölgelere örnek vererek bunların değişiminde etkili olan faktörler nelerdir? Açıklayınız.

        Beşeri ve ekonomik özelliklerine göre belirlenen bölge sınırları zaman içinde değişebilir. Örneğin, günümüzde  maden bölgesi olan bir yer, gelecekte oradaki madenin  tükenmesi sonucu maden bölgesi özelliğini kaybedecektir.  

        Günümüzde seyrek nüfuslu bölge, ekonomik gelişmeye bağlı sık nüfuslu bölgeye dönüşebilir.

 

3-Türkiye’de yoğun nüfuslu bölgelerinin benzer özellikleri nelerdir?

        -Ekonomik faaliyetlerde çeşitlilik ve gelişmişlik,           

        -İklim şartlarında uygunluk

        -Yer yüzü şekillerinde uygunluk

        -Doğal kaynaklar bakımından zenginlik

 

4-Türkiye’de orman bölgeleri ile hangi doğal faktör arasında yakın bir ilişki vardır? Açıklayınız

        İklim şartları arasında sıkı ilişki vardır. Çünkü ormanların özellikleri ve dağılışları sıcaklık ve yağış gibi iklim şartlarına bağlıdır.

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazınız.

(D ) Bölge türlerinin oluşturulmasında en önemli kriter doğal özellikleridir

(D ) Coğrafyada bölge daha çok belli bir mekândaki benzerliklerin oluşturduğu alansal bütün­lük olarak algılanmaktadır.

(Y ) Türkiye’de bir maden bölgesi zamanla turizm bölgesine dönüşebilir.

( D) Bölge sınıflandırılması bir yerin problemlerinin çözümünü ve potansiyellerinin belirlenmesi­ni kolaylaştırır.

( D) Kalkınma planlarının yapılmasında bölge türleri yol gösterir.

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

 

 

Yukarıda haritada işaretli olan noktalarda


                 I- Turizm Bölgesi

                 II-Bozkır bölgesi

                 III-Maden bölgesi

                 IV-Heyelan bölgesi

                 V-Hayvancılık bölgesi

      Oluşturulabilir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

 

Yandaki haritada işaretli noktalarla ilgili olarak yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)I -sanayi bölgesi

B)II -turizm bölgesi

C)III -tarım bölgesi

D)IV- plato bölgesi

E)V- yoğun nüfuslu bölge

2-Yukarıdaki haritada işaretli noktaların hangisinde daha fazla bölge türü bulunmaktadır?

A)I    B)     II      C)     III    D)     IV     E)     V

 

3-Tarım bölgelerinde yetiştirilen ürünler iç ticaretin gelişiminde etkili olurlar. Buna göre harita üzerinde işaretli noktalardan hangisinde bu durum en az yaşanır?

   

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

  4. Aşağıdaki haritada, Türkiye’de zeytin üretiminin yapıldığı alanlar gösterilmiştir.

   

Buna göre zeytin üretim bölgelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nüfus yoğundur.

B)Ortalama yükselti fazladır.

C)Alüvyal topraklar yaygındır.

D)Kışlar ılık ve yağışlıdır.

E)Sanayi faaliyetleri gelişmiştir.

29170
0
0
Yorum Yaz