12.SINIF COĞRAFYA ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 91

2013-03-08 21:52:00

 

SORU–1-Ulaşım ağlarının ortaya çıkmasında hangi faktörler etkili olmuştur.

Dünyada hızlı gelişim, ekonomik faaliyetlerdeki çeşitlilik, teknolojik gelişmeler sonrası seri üretim, dünya üzerindeki ticari kültürel ekonomik ilişkileri hızlandırmış bu ilişkilerin aktif hala gelmesindeki en önemli rolü de ulaşım ağları oluşturmuştur. Mesafelerin gelişen teknolojik araçlar sayesinde kısalması insanların ürettiklerini başka bölgelere aktarmalarına imkân tanımış pazar payı büyümüş üretilen ürünlerin başka bölgelere aktarma düşüncesi beraberinde ulaşım ağlarının gelişmesini sağlamıştır. Ekonomik sebepler dışında kültürel sebepler de insanların bir yerden bir yere seyahat etme düşüncesi, teknolojik araçlar ulaşım ağlarının gelişmesinde etkili olmuştur.

SORU–2-Türkiye’nin ulaşım ağı içerisindeki yeri ve önemini söyleyiniz.

Eski dünya karaları arasında doğal köprü özelliğine sahip olması ülkemizden tarih boyunca önemli yolların geçmesinde etkili olmuştur. Konum özelliklerinden dolayı Türkiye geçmişten günümüze kadar Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’yu birleştiren kara, demir, deniz ve hava yolu taşımacılığı ile enerji taşımacılığında Türkiye’yi son derece önemli bir noktaya yerleştirmiştir. Bu avantajlı konum Türkiye Ekonomik faaliyetlerine ciddi avantajlar sağlamakta ülke gelişimine ön ayak olmaktadır.

 

SORU–3-Ekonomik etkinliklerin gelişmesinde ulaşımın rolü nedir.

Ekonomik faaliyetler üretim dağıtım tüketim üçgeni içerisinde gerçekleşir. Bu üçgen içerisinde kenarlardan birinde meydana gelecek aksama tüm ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiler gelişmesini engeller. Üretilen malların gerek iç pazar gerekse başka pazarlara dağıtılmasında en önemli etken iyi bir ulaşım ağıdır. Ulaşım ağı gelişen noktalar ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı ve beraberinde gelişme gösteren merkezler olmuştur. Ulaşım faaliyetleri bakımından kavşak noktasında olan ve çeşitlilik gösteren merkezler ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü önemli merkezler durumuna gelir bu özellik de o merkezin gelişmesinde en temel özelliklerden birini oluşturur.

SORU–4-Yerleşmelerin konumu ile ulaşım sistemleri arasında nasıl bir ilişki vardır.

Yerleşme yerleri uygun coğrafi koşullar dışında önemli ulaşım ağı noktalarının kavşak merkezlerine kurulur yâda yerleşilen bölgeyi mevcut ekonomik faaliyetler ve ticaret yollarının bu noktadan geçmesi önemli bir merkez haline getirir. Yerleşme yeri olarak önemli kavşak bölgeler yâda ticaret yolu üzerindeki güzergâhlar yerleşme yeri olarak rantı yüksek bölgelerdir. Geçmişten günümüze önem taşıyan ticaret güzergâhlarının çevre bölgeleri yerleşme yeri olarak tercih edilen noktalar olmuştur.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1-C Türkiye 2 de demir yolu ile her noktaya ulaşamamak karayolu gelişiminde önemli bir etkendir.

2-C Antalya Türkiye için önemli bir turizm limanıdır.

3-C Yapım giderleri

4-E Trabzon’un iç kesimler ile bağlantısını sağlayan Zigana geçidi önemli bir avantajdır.

5-B İzmir limanı Türkiye’nin İstanbul’dan sonraki en önemli limanlarından biridir.

6-E Türkiye’nin arazi yapısı demir yollarının gelişiminde engelleyici bir rol oynamaktadır bu etken kara yolunun gelişimini etkiler

 KAYNAK cografyalise.blogcu.com

37535
0
0
Yorum Yaz