12.SINIF COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ SAYFA 171

2013-03-08 22:41:00

 

Doğal kaynak bakımından zengin fakat gelişmemiş bir ülke ile doğal kaynak bakımından fakir ama gelişmiş bir ülkenin seçilerek karşılaştırılması

 

Nijerya:

 

Doğal kaynak bakımından oldukça zengin ancak gelişmemiş. Mevcut öz kaynaklarını kullanabilecek teknolojik alt yapıya sahip olmayan yer altı zenginliklerini hammadde olarak işlenmeden satmak zorunda kalan sömürgeci yaklaşıma tam olarak dur diyememiş ekonomide tarımın ön plana çıktığı son dönemlerde petrole dayalı gelişme göstermeye çalışan yaşam standartları düşük bir ülke

Japonya:

 

Doğal kaynaklar bakımından oldukça fakir ancak son derece yüksek bir teknolojiye sahip ekonomik yönden oldukça güçlü sanayisini yurt dışından aldığı işlenmemiş hammadde ile destekleyerek elde ettiği ürünleri dışarıya işlenmiş malzeme olarak çok daha pahalı bir şekilde satan ekonomik yaşam standartlarının yüksek olduğu bir adalar ülkesi

 

İki ülke gelişmişlik şartları bakımından tamamen birbirinden farklı özellikler gösteren bir yapıda. Nijerya öz kaynaklarını yeterince işleyemeyen Japonya ise yakalamış olduğu yüksek teknolojik gelişmelerden elde ettiği geliri gelişimini destekleyici hammaddelere yatırarak dünyada söz sahibi olmuş gelişmişlik kriterlerini oturtmayı başarmış bir ülke. Nijerya’da ekonomik koşullar oturmamış yaşam standartları düşük eğitim, sağlık hizmetlerinin gelişmediği doğurganlık oranı yüksek tipik bir geri kalmış ülke.Japonya ise tersi özellikleri oturtmuş doğal kaynak açığını kapatma yollarını çözmüş yaşam koşullarının ve kalitesinin

son derece iyi olduğu bir ülke.

 

 

Gelecek için Nijerya öz kaynaklarına sahip çıkabildiği ve bu kaynakları işlemeye yönelik teknolojik gelişmeyi sağlayabildiği sürece gelişmişlik yönünde ilerlemeye çalışacak bir ülke. Genç nüfus yapısına nitelik ve nicelik kazandırdığı sürece ileriki dönemlerde petrol destekli ekonomik güç ile gelişmekte olan ülkeler gurubuna girebilecek bir ülke, Japonya ise gelişmişlik sınırlarını zorlayan bir ülke olmaya aday. Nüfus yapısının yaşlanması ülkedeki gelişmeyi engelleyici en önemli etken.

 

Kaynak cografyalise.blogcu

 

1969
0
0
Yorum Yaz