12.SINIF HAZIRLIK ÇALIŞMALARI SAYFA 80

2013-03-08 21:44:00

 

SORU–1-Bir ülkenin ekonomisinde iç ticaretin yeri ve önemi ne olabilir.

         Bir ülkenin kendi pazarlarına yönelik ticareti iç ticaret olarak nitelendirilir. Ülke ekonomisinde iç ticaretin gelişmiş olması direk olarak olumlu etki sağlar. İç ticaret faaliyetlerinin gelişmesi beraberinde ticaret şehirlerini ortaya çıkar. Ticaret şehirleri paranın aktif olarak döndüğü piyasalar için gerekli olan nakit alış verişini sağlar aksi durumlarda ekonomik göstergelerde çeşitli sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ticari faaliyetler sonrası o bölgede mevcut sermaye girişi, yeni yatırımlar iş olanakları ve üretimin artması gibi olumlu özellikler sağlar. Ülke ekonomilerinin temel taşlarından biride iç ticaret faaliyetlerinin hareketli ve gelişmiş olmasıyla paralellik gösterir. Dikkat edilirse son dönemlerde yaşanan mali kriz tüm dünyada özellikle iç piyasalarda alışveriş durgunluğuna yol açmış nakit dönüşümü sağlanamamış tüketimin düşmesine sebep olarak üretimi azaltmış bu da çeşitli ekonomik sorunlara yol açmıştır.


SORU–2-Sizce bir yerin ticaret merkezi olabilmesi hangi faktörlere bağlıdır.

         Üretim ve tüketim bölgeleri arasında iyi ve çeşitli ulaşım ağlarının sahip olmasına, ulaşım noktası olarak kavşak bölgesi olmasına, o bölge için iklim çeşitliliği sonrası tarımsal çeşitliliğe sahip olmasına, üretim faaliyetlerindeki çeşitliliğe, bölgenin gelişmişliğine nüfus miktarı ve nüfusun ekonomik gelir seviyesine bağlıdır.

         SORU–3-Türkiye iç ticareti hakkında neler biliyorsunuz.

         Ülkemiz iç ticareti bölgeler arasında farklılıklar gösterebilmektedir. Bölgelerin gerek coğrafi gerek beşeri ve ekonomik özellikleri birbirinden farklılık gösterir. Kırsal kesim ile şehirlerarasında şehirlere daha çok tarımsal ürünler şehirlerdeki sanayi ürünleri ise hem kendi piyasalarında hem de kırsal kesimlere yönlendirilir. Belirli bölgeler ticaret faaliyetlerinde merkez özelliği göstermektedir.

İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri, Antep, Konya gibi şehirler bu konuda önde gelir. Genellikle Ticari faaliyetler Tüm bölgelerden Marmara bölgesine yönlenmiş durumdadır. Bunun dışında bulunduğu konum itibariyle bölgesel etki gösteren şehirlerde mevcuttur. Orta Anadolu’da tahıl, Akdeniz kıyılarında Turfanda, Trakya’dan ayçiçeği, Doğu Anadolu’dan hayvansal Gıdalar, Marmara’dan çevre bölgelere Madeni eşya sanayi ürünleri şeklinde gerçekleşir.

Kaynak cografyalise.blogcu.com

376
0
0
Yorum Yaz