12.SINIF SAYFA 108 COĞRAFYA ETKİNLİK

2013-03-08 21:59:00

 


 

YILLAR

TOPLAM TURİST SAYISI

TURİZM GELİRİ(Milyon &)

1997

9.738.000

8.800

1999

7.487.385

5.203

2000

10.428.153

7.636

2001

11.619.909

10.067

2003

13.956.405

13.203

2005

21.124.886

18.153

2007

23.312.657

18.153

 

 

SORU–1-Yıllara göre Türkiye’nin turizm gelirlerinde nasıl bir değişme olmuştur.

 

Tablo incelendiğinde genel hatları ile 1997 yılına oranla 1999 ve 2000 li yıllarda azalma görülmekle beraber sonraki dönemlerde turizm gelirlerinde gelen turist sayısı doğrultusunda ve ülkemizdeki mevcut turizm yatırımları sonucunda artışlar gözlenmektedir.

 

 

SORU–2–1999 yılında, önceki yıllara oranla gelirin azalmasının nedenleri neler olabilir.

 

1999 yılında düşüşün temel sebebi ülkemizde meydana gelen Marmara depremidir. Yaşanmış olan bu doğal afet ülkemiz turizm potansiyelini de olumsuz etkilemekte ve gelirler düşmektedir. Aynı etki depremin 2003 yılında tekrarlamasıyla tekrar etkisini gösterir.

 

 

SORU–3-Son yıllarda turizmde meydana gelen gelir artışının nedenleri neler olabilir.

 

Ülkemizde son yıllarda yapılan yatırımlar bu yatırımların kalite olarak dünya standartlarını aratmaması,1980 li yıllardan sonra yabancı sermaye girişine sağlanan kolaylık, ülkemizin daha iyi tanıtılması, mevcut turizm faaliyetlerine oranla daha fazla gelir getiren turizm kollarına yönelik yatırımlar(yat turizmi, Golf Turizmi gibi)gelirlerin artmasında etkili olmuştur.

 

SORU–4-Tablodan yola çıkarak, turizm gelirlerinde ve turist sayısında gelecek yıllarda nasıl bir değişme beklenmektedir.

 

Tabloda genel olarak ülkemiz ciddi bir doğal afet ve savaş durumu olmadıkça turist sayısı ve turizmden elde ettiği gelir artış gösterecek niteliktedir. Yapılan olumlu teşvikler, tesislerde dünya standartlarının yakalanışı, kapasitelerinin arttırılması, faaliyetlerdeki çeşitlilik, ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikler ülkemizi önemli bir turizm cenneti yapmaktadır.

Kaynak cografyalise.blogcu.com

522
0
0
Yorum Yaz