12.SINIF SAYFA 117 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

2009-02-02 01:02:00

 

12. SINIF SAYFA 117 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

 

2-2010 ile 2020 yılları arasında meydana gelebilecek nüfus artışına bağlı ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz sonuçlar hakkında çıkarımlarda bulununuz.

 

TABLOLARI İNCELEDİĞİMİZDE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR:

v      Ülkemizde nüfus artmaya devam edecek fakat nüfus artış hızımız azalacaktır.

v      Doğum oranımız azalacaktır.

v      Yaşlı nüfus oranımız artacaktır.

v      Çocuk yaştaki bağımlı nüfusumuz azalacaktır.

v      Yaşlı nüfusumuz içinde kadınların oranı erkelerde daha fazla olacaktır.

v       Yaşlı nüfusumuzun artması ülkemizde ortalama yaşam süresinin de artacağını gösterir.

v      Yetişkin nüfus oranımız artacaktır.

v      Nüfusumuzun yaş ortalaması artacaktır.

 

 

Yukarıda belirtilen maddelerin  olumlu ve olumsuz sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

 

 

2010 ile 2020 yılları arasında meydana gelebilecek nüfus artışına bağlı ortaya çıkacak olumlu sonuçlar:

 

v      Demografik yatırımlar (özellikle eğitim için) azalır.

v      Ülke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilir.

v      Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselir.

v      Kişi başına düşen gelir artar.

v      Eğitim ve sağlık hizmetleri gelişir.

v      İşsizliğin azalır.

v      Köyden kente göç azalır.

v      Sosyal sorunlar azalır.

v      Tasarruflar artar.

v      Tüketim azalır.

v      Doğal kaynakların tüketimi azalır.

 

2010 ile 2020 yılları arasında meydana gelebilecek nüfus artışına bağlı ortaya çıkacak olumsuz sonuçlar:

 

v      Yaşlı nüfus oranı artar ve nüfusumuz genç ve dinamik olma özelliğini kaybeder.

v      Genç ve eğitilebilir nüfus oranımız azalır.

v      Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranımızı azalır.

v      Ülkenin savunma gücü azalır.

v      Sosyal güvenlik sisteminde sorunlar ortaya çıkar.

v      İleriki yıllarda nüfusumuzun azalması durumu ortaya çıkabilir.

1560
0
0
Yorum Yaz