12.SINIF SAYFA 82 ETKİNLİK

2013-03-08 21:48:00

 

SORU–1-Yurdumuzun kuzeybatısında ticaretin geliştiği illerimiz hangileridir. Bu durumun nedenlerini yazınız.

Ülkemizin kuzeybatı illeri konum özellikleri bakımından son derece avantajlı bir noktada yer almaktadırlar. Asya ile Avrupa arasında geçiş noktasına sahip İstanbul’a yakın olmaları bölgedeki ulaşım ağının çeşitli ve gelişmiş olması, bölge hinterlandının gelişmeye müsait yapısı, nüfus potansiyeli, pazar özellikleri, üretim faaliyetlerindeki çeşitlilik, beraberinde gelişen kentleşme, hizmet sektörü gibi özellikler bakımından gelişme göstermeleri bu illeri önemli bir ticaret merkezi haline dönüştürmüştür. Bu kadar artı özellikleri olan bir bölgede yer alan şehirlerin gelişme göstermesi de doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkar.

Bu illere İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya örnek verilebilir.


SORU–2-Haritadaki illerden hangilerinde ulusal veya uluslar arası nitelikte fuar kurulmaktadır. Nedenini araştırınız.

         Genel olarak ticaretin geliştiği bölgelerde ulusal ve uluslar arası fuarlar kurulur örneklendirmek gerekirse İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kayseri, Kocaeli gibi buralarda kurulan fuarlar bu illerin ülke içi piyasasına ve ülke dışına açılması anlamında önemli Pazar avantajları sağlar firmalar ticari faaliyetleri takip eder kendilerini günceller ve Pazar payını büyütür.

         SORU–3-Kayseri ve Muş illerinin ticari faaliyetleri arasında ne gibi farklılıklar vardır. Bulduğunuz farklılıkların nedenlerini araştırınız.

Kayseri ticari faaliyetler bakımından Muş‘a oranla daha fazla çeşitlilik gösterir, Ulaşım avantajları pazar avantajı daha fazladır. Muş ise daha kısıtlı ticari faaliyetlerinin gerçekleştiği bir ilimizdir. Bu farklılıkların ortaya çıkmasında şehirlerin ulaşım özellikleri, pazar konumu, üretim çeşitliliği, nüfus miktarı ve gelir yapısı şehirlerin sanayileşme durumları gibi etkenler kendini gösterir.

SORU–4-Trabzon ve Konya illerinin ticari yönden gelişmelerinde hangi özellikler etkilidir.

Trabzon Karadeniz’de hinterlant bakımından arkasında yer alan Zigana geçidi ile iç kesimler arasındaki bağlantıyı sağlayarak kendisine bölge illerine oranla avantaj sağlar. Liman özelliği bu geçitler sayesinde önem kazanır ulaşım özellikleri bakımından avantajlı bir konumdadır. İran üzerinden gelen ticaret yollarının denizlere ulaştığı bir kapı görevindedir. İklim şartları elverişlidir. Bu özellikler Trabzon’u bölge illeri içerisinde ön plana çıkartmıştır.

Konya ise arazi yapısı tarımsal üretime elverişlidir. Önemli bir kavşak noktasıdır. Kara yolu ulaşımı demir yolu ulaşımıyla birbirini desteklemektedir. Özellikle demir yolu ulaşım ağının Konya ticari faaliyetleri için etkisi büyüktür. Konya İç bölgelerimizdeki iller içerisinde önemli bir hinterlant özelliğine sahiptir. Konya tarımsal üretim sanayi faaliyetlerinin gelişmesi, nüfus potansiyeli ticaret faaliyetleri için burayı önemli bir Pazar haline getirmiştir.

 

 kaynak cografyalise.blogcu.com

442
0
0
Yorum Yaz