İLK UYGARLIKLAR (MISIR MEDENİYETİ)

2010-01-15 23:55:00

 

UYGARLIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI

 

MEDENİYETLERİN DOĞUŞU

Toplumlar arası ortak değerler düzeyine yükselmiş olan anlayış, davranış ve yaşama araçlarının tamamına medeniyet adı verilir.

Yeryüzünde coğrafi şartlara bağlı olarak ırk, din, dil, yaşam tarzı, bakımından birbirinden farklı medeniyetler doğmuş ve gelişmiştir.

 

Medeniyetlerin ortaya çıkmasında;

·         Buzul devirlerin sona ermesi

·         İklim koşullarının düzelmesi

·         Ateşin bulunması

·         Verimli tarım alanları

·         Yerleşik hayata geçiş

·         Önemli su kaynakları

·         Farklı toplumları etkisi

·         Yer şekilleri

·         Korunaklı limanlar gibi etmenler etkili olmuştur.

 

İlk medeniyetler;

1.      Kuzey Afrika’da (Mısır)

2.      Anadolu Yarımadasında (Akdeniz Uygarlıkları)

3.      Asya Kıtasında (Hindistan, Çin, Mezopotamya)

4.      Orta Amerika’da (Aztek, Maya)

5.      Güney Amerika’da (İnka)kurulmuştur.

Bu uygarlıklar verimli tarım alanlarının ortasında ulaşım bakımından elverişli pazar yerleri olarak ortaya çıkmışlardır. Birçoğunun kurulumunda temel geçim kaynağı tarımsal faaliyetler olduğu için önemli su kaynaklarının(akarsular)  etkisi vardır.

Bu akarsular;

Asya kıtasında İndus, Ganj, Brahmaputra, Gökırmak, Sarıırmak, Mekong, Asi, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Bakırçay, Gediz, Fırat ve Dicle nehirleridir.Afrika kıtasında Nil Nehridir.

 

MISIR UYGARLIĞI

1.      Kuzey Afrika’da Nil Nehri etrafında kurulmuştur.

 

 

2.     Deniz ve çöllerle Mezopotamya uygarlık alanından ayrılması, yani coğrafi konumu, dışarıdan

etkilenmeden özgün bir uygarlığın doğmasına neden olmuştur. Bu konum istilaların da az olmasına

yol açmıştır.

3.     Uygarlığa geçişinde Nil nehrinin oluşturduğu taşkın ovaları, neolitik yerleşmelerinin varlığı ve

Mezopotamya uygarlığının etkisi büyüktür.

4.     Matematik, geometri, tıp ve astronomide gelişmişlerdir. Kesirli, ondalık sayılar, pi sayısını

buldular.

5.     Başlangıçta şehir devletleri şeklinde yönetilen Mısır, Firavun adı verilen kralların önderliğin­de

merkezi yönetime sahip olmuş, ülke Nom denilen illere ayrılmıştı, Her ilin başında merkezden

gönderilen valiler bulunurdu.

6.      Ölümden sonra hayata inanırlar cesetleri mumyalarlar.

 

 

7.      Resim yazısı olan Hiyeroglifi kullandılar ve bir çeşit kağıt olan Papirüsü bulmuşlardır.

 

 

     

                       Hiyeroglif                                              Papirüs

 

8.     Güneş yılına dayalı ilk takvimi icat etmişlerdir. Nil nehri ve tarımsal faaliyetler mevsimlerin

adlandırılmasında etkili olmuştur. Mısır takvimi Miladi takvimin temelini oluşturur.Dünyada bilinen ilk

yazılı antlaşmayı Hititlerle imzalamışlardır (Kadeş Barışı).

9.      Firavun mezarlarına piramit, halk mezarlarına labirent denir.

 

26549
0
0
Yorum Yaz