JEOLOJİK ZAMANLAR

2008-03-01 02:11:00

 

www.cografyalise.com yeni COĞRAFYA sitemiztüm konular güncellenmiş…

JEOLOJİK ZAMANLAR

 Doğanın tarihi dünyanın oluşumdan bugüne kadar geçen ve durmaksızın devam eden kesintisiz bir süreç olsa da bilim adamları çalışılmasını ve anlaşılamasını kolaylaştırmak amacıyla dünyanın tarihini Jeolojik Devirler denilen çeşitli dönemlere ayırır.

Jeolojik zaman devirlere devirlerde devrelere ayrılır.

1)İlkel Zaman (Prekambriyen)( Antekambriyen ) 

Bakterilerin ortaya çıkışı

İlk canlı algler ve radiolaria oluşmuştur.

En eski kıvrımlarla kıta çekirdekleri oluşmuştur.

2) I. Zaman (paleozoik)

Kıtalar tek parça halindeydi. Pangea.

Yer kabuğundaki şiddetli kırılma ve kıvrılmalarla kıta çekirdekleri büyümüştür.

( Hersinyen ve kaledonyen kıvrımları ( Ural ve İskandinav dağları ) 

Sıcak ve bol yağışlı iklim döneminde gür bitki toplulukları oluşmuştur.

Sürüngenlerin ortaya çıkışı

Dönemin sonunda Taşkömürü yatakları oluşmuştur.

Balığa benzer ilk organizmaların ortaya çıkışı

Birinci zamanı karakterize eden canlılar graptolit ve trilobittir.

3) II. Zaman (Mezezoik):

Durgunluk dönemidir.

Büyük oranda tortulaşma olmuştur.

Yerkabuğunun kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başlaması.

Ekvatoral ve soğuk iklimlerin belirmesi

Alp orojenezinin başlaması

Türkiye'nin bulunduğu sahada Tetis jeosenklinali oluşmuştur,

İkinci zamanı karakterize eden canlılar ammonit ve dinozordur.

4) III. Zaman (Neozoik) ( Tersiyer ) 

Atlas ve Hint Okyanusları oluşmuştur.

Petrol, linyit,  tuz ve bor yatakları oluşmuştur.

Alp-Himalaya  kıvrım dağları oluşmuştur.

 

              ALP DAĞLARI                              HİMALAYA DAĞLARI

Kıtalar bugünkü görünümünü kazanmaya başlamıştır

Şiddetli volkanik olaylar ve depremlerin görülmesi,

Türkiye'nin ana yer şekillerinin gelişmesi,

Toros ve Karadeniz dağları oluştu.

Üçüncü zamanı karakterize eden canlılar nümmilit, hipparion, elephas ve mastadondur.

5)IV. Zaman (Antropozoik) ( Kuvaterner ) 

iki dönemden oluşur.

a)Buzul çağı : Özellikle Kuzey Yarım Kürede şiddetli soğuma görülür. Bunun etkisiyle Batı Avrupa, İskandinavya ve Kanada gibi karalar buzullar altında kalmıştır.

İklimde büyük değişikliklerin ve dört buzul döneminin (Günz, Mindel, Riss, Würm) yaşanması,

Çeşitli hayvan ve bitki türlerinin ortadan kalkması.

Deniz sevyesinin alçalması

b)Buzul çağı sonrası dönem:

İklimde bugünkü benzer koşulların yaşanması

İstanbul –Çanakkale boğazları oluşmuştur.

Egeid karası çökmüştür.

İnsan yaratılmıştır.

Not: Jeolojik devirlerle ilgili bilgiler fosillerin incelenmesiyle ve tortul tabakaların özelliklerinden yararlanılarak bilgiler elde edilir.

200743
0
0
Yorum Yaz