KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI HAMMADDE,ÜRETİM,PAZAR

2013-02-27 22:30:00
KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI HAMMADDE,ÜRETİM,PAZAR |  görsel 1

 

KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ÜÇ ELEMANI:HAMMADDE,ÜRETİM , PAZAR
 
HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZARIN KÜRESEL TİCARETTEKİ YERİ
 
Günümüzde ülkeler ve bölgeler arasındaki ticarette önemli bir yere sahip olan ham madde, üretimin ve ekonominin temel kaynağını ouşturmaktadır.
Ekonomik sistemin içerisinde bunların arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır.
Bu üç unsurda ticaretin ayrılmaz bir parçasıdır. Birisi olmazsa diğerleri de varlığını koruyamaz.

 

 

Dünyanın geneline bakıldığında ham madde alanları, üretim alanları ile pazar alanlarının bulundukları yerler farklılık göstermektedir. Sanayi ürünleri alanında önemli olan bir bölge, farklı üretim bölgelerine bağlı olmak zorundadır.

Bir bölgede ortaya çıkan olumsuz bir gelişme ona bağımlı olan diğer bölgeleride etkilemektedir. Örneğin, Orta Doğu'da ortaya çıkacak olan petrol sorunu, bütün dünyayı etkileyecektir.

Dünya ticaretinde karmaşık bir yapı bulunmaktadır. Ülkelerin birbirleriyle olan ticaretlerinin temel nedeni, kendi ülkelerinde üretilmeyen veya maliyeti pahalı olan malları ucuza alabilmektir. Ülkeler sahip oldukları fazla kaynakları ve ürettikleri malları başka ülkelere satıp ihtiyaçları olan ürünleri de başka ülkelerden almaktadırlar. Bunun sonucunda da "küresel ticaret" ortaya çıkar.

DÜNYA'DAKİ ÖNEMLİ ÜRETİM ALANLARI VE BÖLGELERİ

 

a)Tarımsal Ham Madde Alanları
 
Toprak Üretim Alanları: ABD, Rusya, Çin, Hindistan.
 
Orman Ürünleri Üretim Alanları: Kongo Havzası, Amazon Havzası, Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa.
 
Balıkçılık Üretim Alanları: Japonya, ABD'nin doğu kıyıları, Peru çevresi, Kanada'nın batı kesimleri.
 
Hayvancılık Üretim Alanları: Avustralya, Orta ve Güney Afrika, Kuzeybatı Avrupa.
 
b)Sanayi Üretim Alanları:Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Japonya, Çin, Rusya, Güneydoğu Asya.
 
c)Madenler ve Enerji Kaynakları:
Üretim Alanları: Kuzey Amerika, Orta Asya, Kongo Havzası, Büyük Sahra, Güney Amerika'nın orta kesimleri, Orta Avustralya, Orta ve Kuzey Avrupa, Rusya'nın kuzeyi, Orta Doğu
 
d)Hizmet Üretim Alanları:Avrupa, ABD, Japonya, Güneydoğu Asya
 
e)Pazar Alanları:Avrupa, ABD, Japonya, Güneydoğu Asya,Ticari faaliyetlerde bazı bölgelerde yoğunlaşmalar görülmektedir. Bu bölgelerin oluşmasında ülkelerin gelişmişlik seviyesi etkin rol oynamıştır.
 
 hammadde alanı,üretim alanı,pazar alanı,
Haritada görüldüğü gibi ticaretin büyük bir kısmı Kuzey Yarım Küre'dedir. Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu ve Güneydoğu Asya en yoğun ticaret bölgeleridir.
 dünya ticaret ağı haritası
 
Bu alanlar aynı zamanda büyük pazarlar olduğu gibi, yatırımların hem kaynağı hem de yoğunlaştığı yerlerdir.Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaretin hızla gelişmesine olanak sağlayan etkenler ulaşımdaki teknolojik ve yapısal değişimlerdir.
 
Yaşanan gelişmeler ve onun getirdiği rekabete dayalı piyasa düzeyinde üretici, aracı, tüketici arasındaki ekonomik ilişkinin niteliği de değişmekte, satıcı pazarlarına geçiş süreci hızlanmaktadır.
 
Ekonomideki bu dönüşüm nedeniyle dağıtımın önemi de giderek artmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlerin istenilen yer ve zamanda tüketiciye sunumunda ise dağıtım kanallarının önemli bir rolü bulunmaktadır.

22182
0
0
Yorum Yaz