LİSE 3. SINIF SAYFA 129/130 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

2009-02-03 15:06:00

LİSE 3. SINIF SAYFA 129/130 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

 

ETKİNLİK/129

  

1-Kitabınızdaki haritadan ve atlaslarınızdan ,Türkiye Bitki Örtüsü Haritasından faydalanarak ormanların yoğun ,yangınların az olduğu yerleri tespit ediniz.Sebeplerini yazınız.

 

Ormanların yoğun, yangınların az olduğu yerler:

 

Türkiye’nin Kuzey kıyıları: Karadeniz bölgesi, özellikle doğu ve batı Karadeniz bölümleri ile Marmara bölgesinde Yıldız dağlarının kuzey yamaçları.Kuzeydoğu Anadolu; Kars ve Ardahan çevresi

 

Türkiye’de Orman yangınlarının az olduğu yerlerde  yangın azlığının sebepleri:

 

Buralarda yaz kuraklığının olmaması, sıcaklıkların fazla yükselmemesi, ağaçların ve orman altı otlarının sürekli yeşil  yanmaya dirençli olması. Havanın genelikle nemli ve yağışlı olması yangınlara karşı dirençli olmasını sağlamaktadır.

 

 

             Orman yangınları bakımından hassas olan koruma alanları
Harita kaynak:  www.mammalsturkey.com/yasinkose/?p=89

2-Kitabınızdaki grafikten hareketle 1937’den 2000 yılına kadar meydana gelen yangın adedi ve yangından etkilenen alan arasında nasıl bir değişim görmektesiniz.Bu değişimin sebeplerini belirtiniz.


            Orman Yangınları 1937-200 yılları arası dağılış grafiği

Kaynak:www.meteoroloji.gov.tr/2006/arastirma/arastir...1937-2000 Arası orman yangın sayısı ve yanan alan ilişkisi:

 

1937-2000 yılları arasındaki orman yangınları sayısı ile yangın alanları arasında istikrarsız bir ilişki vardır. Yani bazı yıllar az yangınlarda daha fazla alan kaplayan orman yanmıştır.Eski dönemlerde günümüzdeki söndürme teknolojisine sahip değildik şu an için yangın sayısı artmış olsa bile mevcut teknoloji sonrası söndürme işlemlerindeki başarı yanan orman alanlarını azaltmıştır.

Günümüze doğru orman yangınları sayısı genel olarak artmakta iken, yanan orman alanı ise azalmaktadır.

 

Nedeni: Orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirlerin etkili olmasıdır.

 

Yangınlarla mücadelede teknolojik imkanlar ön plana çıkmış buda yangın söndürmede başarılı sonuçlar ortaya çıkarmıştır, yangın oluşumunu önlemede başarısızlık vardır.

 

Yangınlara karşı en iyi mücadele yangının oluşumunu önlemektir. Bu nedenle bütün insanlarımız yangıların olmaması için gerekli bilince ve davranışa sahip olmalıdır.

 

 

ETKİNLİK/130

 

Aşağıdaki haritadan ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

                 Türkiye yıllık ortalama  çığ vakaları haritası

Kaynak:http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/calismalar/cig05.jpg


1-Çığ afetinin yaşandığı şehirlerin dağılışları ve coğrafi özellikleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

 

Çığ felaketi olan yerlerin coğrafi özellikleri:

 

Çığ felaketi özellikle yer şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu,  çok eğimli yüzeylerin fazla olduğu yerler ile kar yağışının çok olduğu yüksek yerlerde meydana gelmektedir.

 

Genel olarak buralarda bitki örtüsü fakirdir.

 

Bu özellikler;  en etkili çığ felaketi olan Tunceli, Bingöl, Bitlis gibi  Doğu Anadolu Bölgesinin doğu kesimlerinde etkili olmasına sebep olmaktadır.

 

2-Çığ felaketinin yerleşim alanlarına büyük zarar vermesinde etkili olan faktörler nelerdir.

 

Çığ Felaketinin Yerleşmelere zarar vermesinin sebepleri:

 

1.      Yerleşmelerin dik yamaçların eteklerinde kurulması,

2.      Eğimli yüzeylerde yol açılması

3.      Yamaçlardaki bitki örtüsünün tahrip edilmesi

4.      Yerleşmeleri çığ felaketine karşı koruyacak tedbirlerin alınmaması

 

3-Türkiye Fiziki Haritası’ndan faydalanarak çığ riskinin az ve ya çok olduğu iki şehir seçip bu durumun nedenlerini açıklayınız.

 

Türkiye’de Çığ felaketinin en az en çok olacağı iki örnek şehir:

 

En az: İzmir, kar yağışının olmaması, eğimli yüzeylerin azlığı

 

En Fazla: Hakkari, Eğimli yüzeylerin çok olması, kar yağışının çok olması ve uzun süre yerde kalması.

 

Burada değişik seçenekler verilebilir.Akdeniz Ege Kıyı illerinde az Doğu Anadolu illerinde genel olarak fazladır.

 

www.cografiegitim.blogcu.com adresinden yararlanılmıştır.

7572
0
0
Yorum Yaz