LİSE -4- COĞRAFYA SUNUM

2013-02-16 11:51:00

12.SINIF COĞRAFYA DERS SUNUMLARI

01.Bölüm: Doğadaki Ekstrem Olaylar

  1. A.12.1.Doğanın Ekstremleri
  2. A.12.2.İnsan ve Doğa Etkileşimi
  3. A.12.3.Doğanın Geleceği

02.Bölüm: Uygarlıkların Ortaya Çıkışı

B.12.1.İlk Kültür Merkezleri

03.Bölüm: Ekonomi, Göç Ve Yerleşme

B.12.2.Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri

B.12.3.Şehirleşme Sanayi ve Göç İlişkisi

B.12.4.Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına

04.Bölüm: Türkiye'de Coğrafi Bölgelerin Oluşturulmasi

C.12.1.Türkiye'de Bölge Sınıflandırması

05.Bölüm: Türkiye'de Ulaşim Ve Ticaret

C.12.2.Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi

C.12.3.Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma

C.12.4.Türkiye'de Ticaret

C.12.5.Dış Ticaret

06.Bölüm: Türkiye'de Kültür Ve Turizm 

C.12.6.Ülkemizi Sembolize Eden Mekanlar

C.12.7.Türkiye'nin Turizm Değerleri

C.12.8.Dünya Turizminde Türkiye'nin Yeri

C.12.9Turizm Politikaları

07. Bölüm: Türkiye'de Nüfusun Geleceği

C.12.10.Türkiye’nin Nüfus Politikaları

C.12.11.Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları

08. Bölüm: Türkiye'nin Bölgesel Kalkinma Projeleri

C.12.12.Bölgesel Kalkınma Projeleri

09. Bölüm: Türkiye'nin Jeopolitiği

C.12.13.Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Jeopolitiği

C.12.14.Türkiye’nin Çevresindeki Bölgesel Sorunlar

10. Bölüm: Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri Ve Doğal Kaynak Potansiyelleri
 
 
11. Bölüm: Küreselleşmenin Etkisi
 
 
 
12. Bölüm: Doğal Kaynaklar Ve Çevre 
 
 
 
SUNUMLAR
MEHMET ALİ ERCAN TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.
 
 
 
KAYNAK SİTE: www.cografyakulubu.com
 
 
 
Ziyaret edilmesi gereken bir coğrafya sitesi...
 
 
 
SUNUMLAR -2-
 
 
 

NOT:Sunumları indirmek için DNS ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir.Aksi taktirde mahkeme kararı uyarısıyla karşılaşabilirsiniz.DNS ayarlarınızı değiştirince dosya yükleme sitesi açılacaktır.

DNS: 8888

           8844

 

12.SINIF COĞRAFYA  DERS SUNUMLARI

1.Doğada eksterm olaylar

TIKLAYINIZ…


2-İnsan doğa etkileşimi

TIKLAYINIZ…

TIKLAYINIZ
 

3-Yarından sonra

TIKLAYINIZ…

TIKLAYINIZ
 

4-İlk Kültür Merkezleri ,Uygarlıkların ortaya çıkışı

TIKLAYINIZ…

5-Ekonomik faaliyetlerin sosyal kültürel etkileri
TIKLAYINIZ…

TIKLAYINIZ

6-Şehirleşme sanayi göç ilişkisi

TIKLAYINIZ…
TIKLAYINIZ

7-Günümüz dünyasından geleceğin dünyasına
TIKLAYINIZ

8-Türkiyede coğrafi bölgelerin oluşturulması
TIKLAYINIZ
BÖLGELER TIKLAYINIZ

9-Mekansal sentez Türkiye'de Ulaşım Sistemleri
TIKLAYINIZ
TIKLAYINIZ
TIKLAYINIZ

10-Türkiye’de ticaret,dış ticaret
TIKLAYINIZ

11-Ülkemizi sembolize eden mekanlar,Türkiye’nin Turizm politikaları

TIKLAYINIZ


12-Türkiye'de nüfusun geleceği ,Türkiye nüfus politikaları,nüfus

projeksiyonları

TIKLAYINIZ

13-Bölgesel kalkınma projeleri

TIKLAYINIZ

TIKLAYINIZ

14-Geçmişten geleceğe Türkiye'nin Jeopolitiği

TIKLAYINIZ

15-Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve doğal kaynak potansiyelleri

TIKLAYINIZ

16.Enerji Taşımacılığı ve boru hatları

TIKLKAYINIZ

17.Küresel ve Bölgesel Örgütler

TIKLAYINIZ

15213
0
0
Yorum Yaz