Kategorilerim

LİSE -1- COĞRAFYA

11.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK (YENİ)

LİSE -2- COĞRAFYA

LİSE -3- COĞRAFYA

LİSE -4- COĞRAFYA

LİSE -1- COĞRAFYA SUNUM

LİSE -2- COĞRAFYA SUNUM

LİSE -3- COĞRAFYA SUNUM

LİSE -4- COĞRAFYA SUNUM

COĞRAFYA VİDEO DERSLER

COĞRAFYA YAZILI ÖRNEKLERİ

HARİTA ARŞİVİ

10.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK

Diğer İçeriklerim (351)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (42)

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 154

2013-03-08 22:28:00

  Konuya Başlarken   1-Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ifadesinden ne anlıyorsunuz? Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri farklı şekillerde ölçülebilir. Gelişmeyi tekbir şekilde ifade etmek ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılıklar nedeniyle oldukça zordur. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu, sağlık, eğitim hizmetlerinin üst seviyede olduğu, işsizlik oranının düşük olduğu, siyasi özgürlüğün olduğu, sanayi faaliyetlerinin geliştiği güçlü bir ekonomiye sahip olma gibi özellikler gelişmişlik düzeyini belirleyen kriterlerdir.   2-Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde doğa koşullarının etkisi neler olabilir? Doğa koşulları gelişmişlik seviyesi üzerinde çeşitli etkilerde bulunabilir. Ülkenin doğa koşulları ne kadar elverişli şartlardan oluşuyorsa iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, toprak özellikleri ülke gelişmişliğini olumlu yönde destekler. Elverişsiz koşullar ülke yatırımlarını arttırarak olumsuz etkiler yaratabilir. Bir ülkenin ikliminin çöl olması yer şekillerinin aşırı dağlık olması gelişmişlik seviyesine olumsuz etkilerde bulunabilir istisnayı durumlarda mevcuttur. Japonya ve İsviçre gibi…   ETKINLIK/154   Kitabınızdaki haritada ülkelerin okuryazarlık oranlarını görüyorsunuz. Sizce ülkeler arasındaki okuryazarlık oranı farkının nedenleri neler olabilir. Bu farklılık yaşam kalitesini nasıl etkiler.   Okuryazarlık oranın ülkeler arasında farklılık göstermesinde ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ekonomik güçleri eğitime verdikleri önem etkilidir. Eğitim seviyesi yüksek olan ülkelerde yaşam kalitesi daha yüksektir. Eğitim seviyesi yüksek ülkeler gelişmiş ekonomik yönden... Devamı

12.SINIF SAYFA 146-1

2013-03-08 22:23:00

  2.BÖLÜM   Yaşanan sorunun adı Nedenleri İlgili ülkeler Günümüzdeki durumu Çözüm önerileri Batı Trakya sorunu Tarihi kültürel sosyal nedenler Türkiye ve Yunanistan Hukuken çözülmüştür fakat uygulamada sorunlar vardır. Yapılan antlaşmalara iki tarafında tam olarak uyması. (Lozan) Kıbrıs sorunu Tarihi ve kültürel nedenler Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Hukuken çözülmüş gibi görünmesine rağmen anlaşmazlıklar sürmektedir Tarafların yapılan anlaşmalara ve uluslar arası belgelere uyması Irak sorunu Ekonomik ve siyasal nedenler. Bölgedeki enerji kaynakları ABD ve Irak Sorunlar her geçen gün büyümektedir ABD’nin ve Iraklı Kürtlerin uslanmaz, faşizanca ve sömürgeci anlayıştan uzaklaşmaları. Bosna Hersek sorunu Siyasal ve etnik nedenler Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek Bosna-Herek’in Sırbistan ve Karadağ aleyhine açtığı soykırım davası devam etmektedir Uluslar arası anlaşmalar ve mahkemeler sorunu çözecektir  1.BÖLÜM ÇİN TIKLA Kaynak cografyalise.blogcu.com... Devamı

12.SINIF ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 111-112

2013-03-08 22:02:00

   SORU–1-Kitabınızdaki fotoğraftaki evler nerde yaygın olarak görülmektedir?          ŞANLI URFA Harran evlerinin tuğla kubbe ile örtülmesinin iki sebebi vardır. Biri, bölgenin çöl olmasından dolayı ağaç malzemenin bulunmayışıdır. Diğeri ise, Harran'da bol miktarda bulunan tuğla malzemedir. Evlerin yüksekliği içerden en çok 5 metreye varan kubbeler, 30–40 tuğla dizisi ile örülmüştür. Örgüleri düzensiz bir şekilde balçık sıva ile bağlanan kubbe ve duvarlar, içerden ve dışarıdan yine bu harçla sıvanmıştır Harran evleri bölge iklimine uyumlu olarak yazı n serin kışın sıcaktır.  SORU–2-Türkiye’nin dünyaca ünlü ilgi çeken doğal güzellikleri nelerdir?                       Pamukkale Travertenleri, Kapadokya (Peri bacaları) bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyı kuşağındaki önemli plajları doğal zenginliklere örnek verilebilir. SORU–3-Türkiye’nin dünyada tanıtımını arttırmak için neler yapılmalıdır?   Mevcut tarihi ve kültürel zenginliklerimize gereken önem verilmeli, bu alanlar koruma altına alınmalı, dünya çapında ülkemizi tanıtıcı karnaval, reklam, fuar, tanırım reklam filmleri çekilmeli bu konuda dünya medyasında ön plana çıkılmalı dünya turizm acenteleri ile iyi ilişkiler kurulmalı.     SORU–4-İstanbul’un Türkiye’nin en tanınmış ili olmasında hangi özellikler etkili olmuştur?   İstanbul’un tarihsel özellikleri geçmişten günümüze kadar birçok medeniyetin bu bölgeye hâkim olmaya &... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 91

2013-03-08 21:52:00

  SORU–1-Ulaşım ağlarının ortaya çıkmasında hangi faktörler etkili olmuştur. Dünyada hızlı gelişim, ekonomik faaliyetlerdeki çeşitlilik, teknolojik gelişmeler sonrası seri üretim, dünya üzerindeki ticari kültürel ekonomik ilişkileri hızlandırmış bu ilişkilerin aktif hala gelmesindeki en önemli rolü de ulaşım ağları oluşturmuştur. Mesafelerin gelişen teknolojik araçlar sayesinde kısalması insanların ürettiklerini başka bölgelere aktarmalarına imkân tanımış pazar payı büyümüş üretilen ürünlerin başka bölgelere aktarma düşüncesi beraberinde ulaşım ağlarının gelişmesini sağlamıştır. Ekonomik sebepler dışında kültürel sebepler de insanların bir yerden bir yere seyahat etme düşüncesi, teknolojik araçlar ulaşım ağlarının gelişmesinde etkili olmuştur. SORU–2-Türkiye’nin ulaşım ağı içerisindeki yeri ve önemini söyleyiniz. Eski dünya karaları arasında doğal köprü özelliğine sahip olması ülkemizden tarih boyunca önemli yolların geçmesinde etkili olmuştur. Konum özelliklerinden dolayı Türkiye geçmişten günümüze kadar Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’yu birleştiren kara, demir, deniz ve hava yolu taşımacılığı ile enerji taşımacılığında Türkiye’yi son derece önemli bir noktaya yerleştirmiştir. Bu avantajlı konum Türkiye Ekonomik faaliyetlerine ciddi avantajlar sağlamakta ülke gelişimine ön ayak olmaktadır.   SORU–3-Ekonomik etkinliklerin gelişmesinde ulaşımın rolü nedir. Ekonomik faaliyetler üretim dağıtım tüketim üçgeni içerisinde gerçekleşir. Bu üçgen içerisinde kenarlardan birinde meydana gelecek aksama tüm ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiler gelişm... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 86-88

2013-03-08 21:50:00

  ETKİNLİK-86 SORU–1-Günlük hayatımızda başka ülkelere ait ürünler vardı… Günlük hayatımızda evlerimizde kullandığımız ev eşyalarının bir kısmı yurt dışından ithal edilir özellikle elektronik eşyalar plazma TV, saat, çeşitli makineler, bilgisayar örnek verilebilir.  SORU–2-Bundan ‘’25–30 yıl öncesine kadar yağışın bol olduğu yıllarda ihracatımız artıyor yağışın az olduğu yıllarda ihracatımız azalıyordu’’ diyen bir kişinin sözleri o dönemlerde Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler hakkında nasıl bir fikir vermektedir. Yağış ifadesi tarımsal üretimle ilgili bir ifadedir, mevcut yağış şartları elverişli olduğu dönemlerde tarımsal üretimi olumlu etkiler tarımsal üretimin artması ihracatımızı arttırır. Tersi durumda tarımsal üretim azalır buda ihracatımızı azaltır. Türkiye ihracatının tarımsal ürünlere dayandığı fikrini bizlere verir. SAYFA 88 ETKİNLİK ÇALIŞMASI Kitabınızdaki tablo ve grafikler incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar… SORU-1-Yıllara göre ihracatta sektörsel bazda nasıl bir değişim yaşanmıştır. Bu değişim ülkemizin gelişmişliği hakkında nasıl bir fikir verir.          1963 yılında ağırlıklı olarak tarımsal ürünler ön plana çıkarken Türkiye tarım toplumu özelliği göstermektedir. Bu yıllardan itibaren ülkemizde başlayan sanayileşme hareketleri sonucunda tarımsal ürünlerdeki ihracat oranımız düşmüş sanayi ürünleri ihracatımızda artışlar gözlenmektedir.Bu bilgiler ülkemizin geri kalmış ülke özelliğinden yavaş yavaş gelişmekte olan ülke konumuna geçtiğinin bir göstergesidir. SORU-2-Ülkemizin ihracat gelirlerinin sektörlere dağıl... Devamı

12.SINIF SAYFA 82 ETKİNLİK

2013-03-08 21:48:00

  SORU–1-Yurdumuzun kuzeybatısında ticaretin geliştiği illerimiz hangileridir. Bu durumun nedenlerini yazınız. Ülkemizin kuzeybatı illeri konum özellikleri bakımından son derece avantajlı bir noktada yer almaktadırlar. Asya ile Avrupa arasında geçiş noktasına sahip İstanbul’a yakın olmaları bölgedeki ulaşım ağının çeşitli ve gelişmiş olması, bölge hinterlandının gelişmeye müsait yapısı, nüfus potansiyeli, pazar özellikleri, üretim faaliyetlerindeki çeşitlilik, beraberinde gelişen kentleşme, hizmet sektörü gibi özellikler bakımından gelişme göstermeleri bu illeri önemli bir ticaret merkezi haline dönüştürmüştür. Bu kadar artı özellikleri olan bir bölgede yer alan şehirlerin gelişme göstermesi de doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkar. Bu illere İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya örnek verilebilir. SORU–2-Haritadaki illerden hangilerinde ulusal veya uluslar arası nitelikte fuar kurulmaktadır. Nedenini araştırınız.          Genel olarak ticaretin geliştiği bölgelerde ulusal ve uluslar arası fuarlar kurulur örneklendirmek gerekirse İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kayseri, Kocaeli gibi buralarda kurulan fuarlar bu illerin ülke içi piyasasına ve ülke dışına açılması anlamında önemli Pazar avantajları sağlar firmalar ticari faaliyetleri takip eder kendilerini günceller ve Pazar payını büyütür.          SORU–3-Kayseri ve Muş illerinin ticari faaliyetleri arasında ne gibi farklılıklar vardır. Bulduğunuz farklılıkların nedenlerini araştırınız. Kayseri ticari faaliyetler bakımından Muş‘a oranla daha fazla çeşitlilik gösterir, Ulaşım avantajları pazar avantajı daha fazladır. Muş ise daha kısıtlı ticari faaliye... Devamı

12.SINIF ETKİNLİK SAYFA 67

2013-03-08 21:26:00
12.SINIF ETKİNLİK SAYFA 67 |  görsel 1

  Kitabınızdaki atlasları, Türkiye Fiziki haritası, Türkiye karayolları ve demir yolları haritası ve ön bilgilerinizden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.       http://www.cografyakulubu.com/image/harita/turkiye/09yuzeysekilleri.jpg Haritaya dikkat edilirse dağlar doğu batı yönünde uzanıyor ve bu nedenle kuzey güney yönlü ulaşım çeşitli geçitlerden yapılabiliyor ya da maliyeti yüksek oluyor. Haritanın büyük hali içintıklayınız  SORU–1-Türkiye kara ve demir yolu hatlarının uzanış doğrultuları ve dağların uzanış yönleri arasında nasıl bir bağlantı vardır açıklayınız.   Kara ve demir yollarımız genel olarak dağ sıralarının uzanışına uygun bir coğrafi dağılış gösterir. Özellikle dağların doğu batı doğrultusunda birbirine paralel olarak uzanması güney kuzey yönlü yolların yapılmasını güçleştirmiştir. Bundan dolayı da genelde dağların uzanış yönü olan doğu batı doğrultusunda gelişme göstermiştir.   TÜRKİYE DEMİR YOLLARI HARİTASI Haritanın  büyük hali içintıklayınız SORU–2-Hakkâri, Muğla, Artvin şehirlerinde demir yolları ağının bulunmamasının nedenlerini açıklayınız.   Bu yörelerin dağlık bir arazi yapısına sahip olması demir yolu ulaşımını zorlaştıran maliyeti arttıran etkenler olması.       SORU–3-Konya ve Rize şehirlerinin hangisinde yapılacak 1 km lik kara yolunun maliyeti daha fazla olur? nedenini açıklayınız.          Rize de fazla olur. Sebebi arazinin engebeli olmasıdır.    Türkiye karayolları haritası büyük hali içintıklayınız. Kaynak cografyalise.blogcu.com    ... Devamı

TÜRKİYE'NİN PLATOLARI OVALARI

2013-03-07 22:33:00

  TÜRKİYE’NİN PLATOLARI: Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış düz veya hafif engebeli yüksek düzlüklere plato denir. Genellikle eş anlamda kullanılan plato ile yayla sözcüğünü birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü yayla daha çok yaz aylarında hayvancılık faaliyeti ve dinlenme amaçlı kullanılan geçici yerleşim alanı iken plato, bir yeryüzü şeklidir. Günümüzde turizm etkinliklerinin yapılmaya başlandığı yaylalarda hayvancılık faaliyeti esastır. Türkiye’deki önemli yer şekillerinden biri de platolardır. Büyük bir bölümü aşınmaya uğramış olan Anadolu’nun Dördüncü Jeolojik Zamanda toptan yükselmesi platoların geniş alan kaplamasına neden olmuştur. Ancak ülke genelindeki toptan yükselmenin bölgelere göre farklı olması, platoların farklı yükseltilerde yer almasını sağlamıştır. Örneğin, Güneydoğu Anadolu’da platolar 600-700 m yükseklikte yer alırken, İç Anadolu’da 1000-1500 m, Doğu Anadolu’da ise 1800-2500 m arasında bulunmaktadır.  Haritanın büyük hali için TIKLAYINIZ OLUŞUMLARINA GÖRE PLATOLAR Yatay duruşlu platolar: Kumlu, killi ve kalker özelliğindeki yatay uzanışlı tabakalara sahip eski tortuların akarsular tarafından yarılması ile oluşmuştur. Ülkemizin en geniş plato alanına sahip olan İç Anadolu Bölgesi’nde bu tür platolara sıkça rastlanır. Bunlardan Obruk platosu, Tuz Gölü’nün güneyi ile Konya Ovası arasında uzanır. Tuz Gölü’nün batısında Cihanbeyli ve kuzeybatısında Haymana Platosu yer alır. Yukarı Kızılırmak bölümünde bulunan Bozok ve Uzunyayla platoları ile iç... Devamı

TÜRKİYE'NİN YERŞEKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ(Dağları)

2013-03-07 22:31:00
TÜRKİYENİN YERŞEKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ(Dağları) |  görsel 1

  TÜRKİYE'NİN DOĞAL KAYNAKLARI ÜLKEMİZİN YERŞEKİLLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Ülkemiz ortalama yükseltisi 1132 metre olan, engebeli ve yerşekillerinin çeşitlilik gösterdiği bir ülkedir. Türkiye Avrupa'da ki Pirenelerden başlayıp Asya'daki Himalaya'lara kadar uzanan Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alır. Ülkemizin yükseltisi batıdan doğuya doğru artar. Yükseltisi en az olan bölgemiz Marmara Bölgesi iken yükseltisi en fazla olan bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesi'dir. Ülkemize genel olarak bakıldığında Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki dağların kıyıya paralel uzandığı, Ege Bölgesi'ndeki dağların ise kıyıya dik uzandığı görülür. İç Anadolu Bölgesi'nin etrafı dağlarla çevrilidir ve yüksek bir düzlük halindedir. Türkiye aynı zamanda akarsu ağı bol olan bir ülkedir. Kıyılardaki akarsuların genelde verimli delta ovaları oluşturdukları, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki gibi yüksek olan bölgelerimizde ise akarsulardan enerji üretimi yapıldığı dikkat çeker. İÇ KUVVETLERİN TÜRKİYE'Yİ ŞEKİLLENDİRMESİ Ülkemiz Afrika levhasının, Avrasya levhasına doğru hareketi sırasında doğu kesimlerin daha fazla sıkıştırılmasıyla oluşmuştur. Ülkemizde geçmişten günümüze kadar bütün jeolojik devirlerde oluşum süreci geçirmiş yerşekillerine rastlanır. PALEOZOİK (1.JEOLOJİK ZAMAN) Bu dönemde Türkiye, Tetis Denizi'nin yer aldığı tortul alanı içindedir. Bu alanda biriken tortullar zamanla sert kütleler (masif) haline gelerek Türkiye arazisinin alt yapısını oluşturmuştur. Bu zamanda ülkemizde Zonguldak çevresinde taşkömürü yatakları... Devamı

LİSE -1-COĞRAFYA KONULARI

2013-02-14 22:18:00

  NOT:Sitemiz konuları yeniden güncellenmektedir.Konu başlığına yada devamı yazısına tıkladığınızda Lise 1.sınıf yeni düzenlenmiş coğrafya notlarına ulaşabilirsiniz.   Yeni sitemiz : www.cografyalise.com ...   LİSE 1. SINIF COĞRAFYA KONULARI   COĞRAFYA'NIN KONUSU BÖLÜMLERİ HARİTA BİLGİSİ VE ÖLÇEKLER İZOHİPSLER VE ÖZELLİKLERİ MATEMATİK KONUM PARALEL VE MERİDYENLER YEREL SAAT HESAPLAMALARI-SAAT DİLİMLERİ HARİTADA ALAN UZUNLUK HESAPLAMALARI DÜNYANIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI DÜNYANIN GÜNLÜK HAREKETİ VE SONUÇLARI DÜNYANIN YILLIK HAREKETİ VE SONUÇLARI MEVSİMLERİN OLUŞUMU EKİNOKSLAR 21HAZİRAN-21 ARALIK DURUMLARI İKLİM BİLGİSİ ATMOSFER VE ÖZELLİKLERİ İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK DAĞILIŞINI ETKİLEYEN ETMENLER İZOTERM HARİTALARI BASINÇ VE ÖZELLİKLERİ RÜZGARLAR VE ÖZELLİKLERİ NEMLİLİK VE YAĞIŞ DÜNYADA GÖRÜLEN İKLİM TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ DÜNYADA GÖRÜLEN BİTKİ KUŞAKLARI VE ÖZELLİKLERİ  YERKÜRENİN YAPISI JEOLOJİK ZAMANLAR LEVHALAR VE LEVHA TEKTONİĞİ İÇ KUVVETLER OROJENEZ EPİROJENEZ İÇ KUVVETLER VOLKANİZMA VE DEPREMLER DEPREMLER VE ÖZELLİKLERİ AKARSULAR VE ÖZELLİKLERİ AKARSU AŞINDIRMA BİRİKTİRME  ŞEKİLLERİ RÜZGAR AŞINDIRMA BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ BUZUL AŞINDIRMA BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ KARSTİK AŞINDIRMA BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ AKINTILAR KIYI TİPLERİ DALGA AŞINDIRMA BİRİKTİRME  YERLEŞMEYİ SINIRLANDIRAN ETMENLER ... Devamı