12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 86-88

2013-03-08 21:50:00

  ETKİNLİK-86 SORU–1-Günlük hayatımızda başka ülkelere ait ürünler vardı… Günlük hayatımızda evlerimizde kullandığımız ev eşyalarının bir kısmı yurt dışından ithal edilir özellikle elektronik eşyalar plazma TV, saat, çeşitli makineler, bilgisayar örnek verilebilir.  SORU–2-Bundan ‘’25–30 yıl öncesine kadar yağışın bol olduğu yıllarda ihracatımız artıyor yağışın az olduğu yıllarda ihracatımız azalıyordu’’ diyen bir kişinin sözleri o dönemlerde Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler hakkında nasıl bir fikir vermektedir. Yağış ifadesi tarımsal üretimle ilgili bir ifadedir, mevcut yağış şartları elverişli olduğu dönemlerde tarımsal üretimi olumlu etkiler tarımsal üretimin artması ihracatımızı arttırır. Tersi durumda tarımsal üretim azalır buda ihracatımızı azaltır. Türkiye ihracatının tarımsal ürünlere dayandığı fikrini bizlere verir. SAYFA 88 ETKİNLİK ÇALIŞMASI Kitabınızdaki tablo ve grafikler incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar… SORU-1-Yıllara göre ihracatta sektörsel bazda nasıl bir değişim yaşanmıştır. Bu değişim ülkemizin gelişmişliği hakkında nasıl bir fikir verir.          1963 yılında ağırlıklı olarak tarımsal ürünler ön plana çıkarken Türkiye tarım toplumu özelliği göstermektedir. Bu yıllardan itibaren ülkemizde başlayan sanayileşme hareketleri sonucunda tarımsal ürünlerdeki ihracat oranımız düşmüş sanayi ürünleri ihracatımızda artışlar gözlenmektedir.Bu bilgiler ülkemizin geri kalmış ülke özelliğinden yavaş yavaş gelişmekte olan ülke konumuna geçtiğinin bir göstergesidir. SORU-2-Ülkemizin ihracat gelirlerinin sektörlere dağıl... Devamı

12.SINIF SAYFA 82 ETKİNLİK

2013-03-08 21:48:00

  SORU–1-Yurdumuzun kuzeybatısında ticaretin geliştiği illerimiz hangileridir. Bu durumun nedenlerini yazınız. Ülkemizin kuzeybatı illeri konum özellikleri bakımından son derece avantajlı bir noktada yer almaktadırlar. Asya ile Avrupa arasında geçiş noktasına sahip İstanbul’a yakın olmaları bölgedeki ulaşım ağının çeşitli ve gelişmiş olması, bölge hinterlandının gelişmeye müsait yapısı, nüfus potansiyeli, pazar özellikleri, üretim faaliyetlerindeki çeşitlilik, beraberinde gelişen kentleşme, hizmet sektörü gibi özellikler bakımından gelişme göstermeleri bu illeri önemli bir ticaret merkezi haline dönüştürmüştür. Bu kadar artı özellikleri olan bir bölgede yer alan şehirlerin gelişme göstermesi de doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkar. Bu illere İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya örnek verilebilir. SORU–2-Haritadaki illerden hangilerinde ulusal veya uluslar arası nitelikte fuar kurulmaktadır. Nedenini araştırınız.          Genel olarak ticaretin geliştiği bölgelerde ulusal ve uluslar arası fuarlar kurulur örneklendirmek gerekirse İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kayseri, Kocaeli gibi buralarda kurulan fuarlar bu illerin ülke içi piyasasına ve ülke dışına açılması anlamında önemli Pazar avantajları sağlar firmalar ticari faaliyetleri takip eder kendilerini günceller ve Pazar payını büyütür.          SORU–3-Kayseri ve Muş illerinin ticari faaliyetleri arasında ne gibi farklılıklar vardır. Bulduğunuz farklılıkların nedenlerini araştırınız. Kayseri ticari faaliyetler bakımından Muş‘a oranla daha fazla çeşitlilik gösterir, Ulaşım avantajları pazar avantajı daha fazladır. Muş ise daha kısıtlı ticari faaliye... Devamı

12.SINIF HAZIRLIK ÇALIŞMALARI SAYFA 80

2013-03-08 21:44:00

  SORU–1-Bir ülkenin ekonomisinde iç ticaretin yeri ve önemi ne olabilir.          Bir ülkenin kendi pazarlarına yönelik ticareti iç ticaret olarak nitelendirilir. Ülke ekonomisinde iç ticaretin gelişmiş olması direk olarak olumlu etki sağlar. İç ticaret faaliyetlerinin gelişmesi beraberinde ticaret şehirlerini ortaya çıkar. Ticaret şehirleri paranın aktif olarak döndüğü piyasalar için gerekli olan nakit alış verişini sağlar aksi durumlarda ekonomik göstergelerde çeşitli sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ticari faaliyetler sonrası o bölgede mevcut sermaye girişi, yeni yatırımlar iş olanakları ve üretimin artması gibi olumlu özellikler sağlar. Ülke ekonomilerinin temel taşlarından biride iç ticaret faaliyetlerinin hareketli ve gelişmiş olmasıyla paralellik gösterir. Dikkat edilirse son dönemlerde yaşanan mali kriz tüm dünyada özellikle iç piyasalarda alışveriş durgunluğuna yol açmış nakit dönüşümü sağlanamamış tüketimin düşmesine sebep olarak üretimi azaltmış bu da çeşitli ekonomik sorunlara yol açmıştır. SORU–2-Sizce bir yerin ticaret merkezi olabilmesi hangi faktörlere bağlıdır.          Üretim ve tüketim bölgeleri arasında iyi ve çeşitli ulaşım ağlarının sahip olmasına, ulaşım noktası olarak kavşak bölgesi olmasına, o bölge için iklim çeşitliliği sonrası tarımsal çeşitliliğe sahip olmasına, üretim faaliyetlerindeki çeşitliliğe, bölgenin gelişmişliğine nüfus miktarı ve nüfusun ekonomik gelir seviyesine bağlıdır.          SORU–3-Türkiye iç ticareti hakkında neler biliyorsunuz. &n... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 79

2013-03-08 21:42:00

  Bazı şehirler gelişimlerini büyük ölçüde kara yollarının kavşak noktasında bulunmalarına borçludurlar. Ülkemizde Afyon ve Aksaray bu şehirlere örnek verilebilir. SORU–1-Türkiye kara yolları haritasından faydalanarak bu şehirler üzerinden geçen kara ve demir yollarını tespit ediniz.          Verilen haritalar incelendiğinde özellikle Afyon demir yolları bölgesi olarak 7. bölgeninmerkezini oluşturmaktadır. Gerek İzmir üzerinden doğuya giden demir yolu hattı gerekse İstanbul üzerinden Adana güzergâhına giden demir yolu hattı bu noktadan geçmektedir.          Dört yönden gelen demiryollarının birleştiği kavşakta, bir merkez durumunda olan Afyonkarahisar, ulaşım açısından büyük önem taşır. Bu demiryollarından biri Konya üzerinden Adana’ya, dolayısıyla Akdeniz’e ulaşır. Bir diğeri Kütahya üzerinden İç Anadolu ve Marmara’ya gider. Batıya yönelik iki hattan ilki Uşak, Manisa’dan İzmir’in Basmahane garına varırken, ikincisi Aydın’a uğrayıp, İzmir Alsancak istasyonuna girer.          Bursa`dan 289, Zonguldak’tan 525 ve Rize’den 1116 Km. uzaklıkta bulunan Afyonkarahisar, karayolu bakımından da önemli bir konuma sahiptir. İç Anadolu, Akdeniz, Marmara ve Ege gibi, yurdun çeşitli yönlerinden gelen karayollarının birleştiği bir nokta görünümündedir. İller arasındaki karayolları, asfalt kaplı yollardandır. Öte yandan düzgün bir havaalanına sahip olup, havadan ulaşıma da açıktır. Aksaray ise daha çok karayolu geçiş noktası olarak  E 90 karayolunun güzergahı üzerinde yer almaktadır. Demir yolu b&o... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 78

2013-03-08 21:40:00

  Ulaşım maliyetinin ürün fiyatına etkisini yaşadığınız yerdeki sanayi ve ticaret odası kuruluşlarından yardım alarak araştırınız.   SORU–1-Yaşadığınız yerleşim birimine hangi bölgelerden hangi ürünler gelmektedir. Yaşadığınız bölgeden hangi bölgelere ne gibi ürünler gönderilmektedir.   Genel olarak düşünüldüğünde yaşadığınız bölgenin iklim yer şekilleri ekonomik faaliyetlerini değerlendirerek cevap vermeniz gereken bir soru, bölgenizde gelişen sanayi kollarını tarımsal faaliyetleri düşünerek yapılan tarımsal üretimin fazlası mevcutsa başka bölgelere gönderilecektir. Yine gelişen sanayi kolları ile ilgilide bölgede yeteri kadar hammadde yoksa dışarıdan bölgeye gelecektir.   Kayseri için düşünürsek dışarıdan daha çok tarımsal ürün olarak sebze ağırlıklı karasal iklimde yetişmeyen ürünler alır dışarıya tarımsal üretim olarak tahıl gurubu ve şeker pancarını işleyerek satar. Sanayi faaliyetleri olarak mobilya sanayi çok gelişmiştir dışarıdan bu sanayi kolu için hammadde alırken dışarıya mobilya ev tekstil ürünleri gönderir.       SORU–2-Ulaşım çeşitlerinin ürünlerin maliyetlerine etkisi nedir.   Ulaşım sistemleri ne kadar kolay ve ekonomik koşullarda gerçekleşirse maliyeti arttırmayacağı için fiyatları olumlu etkiler. Ancak ulaşım faaliyetlerinde karşımıza çıkan sorunlar (yer şekilleri, iklim, mesafe ) ne kadar olumsuzluk gösterirse bu üreticiyi olumsuz etkileyerek fiyatları arttıracaktır. İmkânlar dâhilinde deniz ve demir yolu kullanımı tek seferde fazla ürün aktarımı sağlayacağı için maliyetin düşük olmasına olumlu etkide bulunur. Yine Petrol taşımacılığında boru hattı projeleri... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 76

2013-03-08 21:39:00

  Fotoğraflarda görülen ulaşım sistemleri ile ekonomik faaliyet kolları arasındaki nasıl bir ilişki vardır. Ulaşım sektörünün gelişmesi bir yerin gelişmişliğinde temel etkenlerin başında gelir. Bir bölgede yaygın olan sanayi kolaları hammaddenin taşınması yoluyla başka alanlarda da yayılma gösterir. Dünyada tüm dünya pazarlarına yönelik üretim yapan bölgelerin oluşmasında o bölgenin ulaşım imkânlarının gelişmesinin etkisi büyüktür. Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin gelişmesi köklü bir değişime uğraması ulaşımın gelişmesi ile mümkün olmuştur. Hem bu faaliyet kollarında üretim miktarı artmış hamda farklı bölgelere yayılış göstermiştir. Sanayi devrimiyle birlikte başlayan hammadde talebi, tarım ve madencilik başta olmak üzere birçok ekonomik faaliyetin gelişmesine ve yapısal değişimine sebep olmuştur.  Günümüzde kıtalar arası çok gelişmiş kara, deniz, demir, hava yolu ulaşım ağları kurulmuş ekonomik faaliyetler küreselleşmiş pazar payları büyümüştür. Demir yolu taşımacılığı için sanayi faaliyetlerini destekleyici özellikle demir çelik, termik santraller, tarımsal hammadde aktarımı, ekonomik faaliyetlerin başka bölgelere yayılmasında etkisini gösterir. Gelişmiş ülkelerde yolcu taşımacılığı için çok önemli bir sektördür. Deniz yolu taşımacılığı resme bakıldığında daha çok turizm faaliyetlerini destekleyici rolü ön plan çıkartılmıştır. Enerji kaynakları aktarımında, sanayi ham maddeleri aktarımında deniz yolu ulaşımı ön plana çıkar. Özellikle iyi bir deniz ulaşım ağı ve filosu olan ülkeler ticaret faaliyetlerinde ön plana çıkarlar. Kara yolu ulaşımı dünyanın olmazsa olmazlarından dır dır. Dünya ekonomik faaliyetlerin... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 74

2013-03-08 21:38:00

  Türkiye fiziki ve hava limanları haritası incelenerek;   SORU-1-Bu hava limanlarından birini seçiniz .Limanın o yer için önemini ve katkısını araştırınız.   İstanbul Atatürk Hava limanı seçilebilir. İstanbul Türkiye’nin en önemli hava limanıdır. Bölgenin çok önemli bir geçiş noktası olması geçmişten gelen tarihsel yapısı beşeri ekonomik özellikleri düşünüldüğünde çok ciddi bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin hava yolu aracılığıyla giriş çıkış noktalarının başında gelir. Bölgenin nüfus özellikleri de hava yolu ulaşımını da destekleyici bir özellik gösterir.Bu hava limanı İstanbul için olmazsa olmazlardan biridir.Bu kadar yüksek bir gelişmişliğe sahip İstanbul için Atatürk limanı  gerek İstanbul‘un gerekse tüm Türkiye’nin önemli bir giriş çıkış kapısı olarak hizmet görür.   ETKİNLİK -2-   SORU-1-Türkiye demir yolu ulaşım ağının gelişimini etkileyen faktörleri araştırınız.   Demir yolları ulaşım ağının gelişimini etkileyen faktörlerin başında coğrafi koşullar ön plana çıkar.Özellikle yer şekillerinin aşırı engebeli olduğu alanlarda demir yolu ulaşımı sınırlı bir gelişim göstermektedir.Demir yollarının önem kazanmasında yine hinterlandı geniş olan bir limana ulaşması ,demir çelik endüstrisi,kömür yatakları ,uygun yer şekilleri,iklim şartları ön plana çıkan özelliklerdir.     SOR-2-Deniz limanlarının niçin güçlü bir demir yolu ve kara yolu ağına ihtiyaç duyduğunu araştırınız.   Limanlarımız önemli ithalat ve ihracat noktalarımızdır.Ülke ekonomisi için son derece önemli noktalardır.Bu noktaların ge... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 73

2013-03-08 21:36:00

  Türkiye fiziki ve demir yolları haritasını inceleyerek; Yurdumuzda yer alan demir yolu hatlarının geçtiği yerlerin doğal ve beşeri özelliklerini araştırıp gelişimleri hakkında çıkarımlarda bulununuz. Türkiye fiziki haritası ile demir yolları haritası incelendiğinde demir yolu ulaşım hattı uygun yeryüzü şekillerine sahip illerimizden ve bu iller arasındaki dağların sağlamış olduğu oluklar boyunca yayılış göstermektedir. Demir yolu ulaşımı yer şekillerinden ciddi derecede etkilenir eğim ve yükseltiyi sevmez geçebileceği uygun boğazlar, vadiler ve ovalar boyunca uzanış gösterir. Bu noktadaki iller demir yolunun sağlamış olduğu yük ve yolcu taşımacılığından gerekli payı alarak gelişimlerinde kullanırlar.  Demir yolu taşımacılığı özellikle demir çelik endüstrisini kendisine çeker yada bu endüstrinin var olmasına vesile olur. Demir yolu taşımacılığı ekonomik ve kapasite bakımından avantajlı özelliklere sahip olması ürün maliyetini düşürücü etki yaparak ticareti olumlu etkiler. Demir yolu hatlarının geçtiği noktalar haritada gösterilmiştir. Kendisine belirli kavşak noktalarını seçmiştir. Kaynak cografyalise.blogcu.com   Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 71

2013-03-08 21:34:00

  SORU–1-Ülkemiz sahip olduğu kıyı potansiyeline ve önemli suyollarına rağmen denizcilik alanında istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Sebepleri hakkında görüşlerinizi belirtiniz.   Konu ile ilgili coğrafi koşullar son derece uygun olmasına rağmen Osmanlı dönemi ve sonrası Cumhuriyet döneminde yapılan antlaşmalar mevcut denizcilik sektörünün gelişmesini engelleyici yasal yaptırımlarla doludur. Mevcut antlaşmalar eskimiş yada güncelliğini kaybetmiştir.   Deniz ticaret filomuzun oluşumunu sağlayan gemi türlerinin zenginleştirilmesi ve her türde ticari mal taşıyacak güce kavuşturulması kaçınılmaz bir zorunluluktur.   Tersanelerin alt yapı noksanlarının tamamlanması çağdaş teknolojiyle donatılması Ege Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına da yayılması; uygulama aşamasında bulunan tersane yatırım projelerinin hızla tamamlanması icap etmektedir.   Limanların yeniden ele alınmaları yeni limanlar yapılması kaçınılmazlık gösteriyor. Ucuz ve hızlı mal akışının sağlanması yönünden limanların kara içlerindeki pazarlara demiryollarıyla bağlanması gerekmektedir.   Özetlemek gerekirse uygulanan yanlış yapılanma ,planlama eksiklikleri,yeterli maddi destek sağlanamaması,geçerliliğini kaybetmiş antlaşmaların bağlayıcı etkileri,tersanelerdeki yeterli teknik gelişimin sağlanamaması gibi sebepler gösterilebilir.     SORU-2-Deniz yolu, yük ve yolcu taşımacılığında en ekonomik ulaşım yoludur sebeplerini açıklayınız.        Ulaşım ağları için çeşitli yollar yapılır. Bu yolların yapılması ciddi maliyet isteyen bir iştir. Deniz yolu taşımacılığında yol masrafınız yoktur. Doğa kendisi uygun iklim koşulları bünyesinde size bunu sunmuştur. Çok daha ucuz bir şekilde diğer ulaşım sistemlerinden çok ... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 69

2013-03-08 21:31:00

  SAYFA 69 COĞRAFYA ETKİNLİK   SORU-1-Yurdumuzda sanayi faaliyetlerinin tür ve gelişim seviyelerinin ulaşım üzerindeki etkilerini tartışınız.   Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin tür ve gelişim özellikleri o bölge ve çevresindeki ulaşım faaliyetleri üzerinde etkili bir rol oynar.Demir çelik,kömür bağlantılı sanayi kollarının geliştiği alanlarda demir  yolu taşımacılığı ön plana çıkarken.Daha çok temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ülkemizde kara yolu taşımacılığını geliştirir.Önemli liman bölgelerine yakın olan alanlarda ulaşım faaliyetleri olarak deniz taşımacılığı da kendini gösterir.     SORU-2-Yurdumuzda teknolojik gelişim düzeyi ulaşım hizmetlerini nasıl etkilemektedir. Bu konuyu ülkemizin farklı tarihlerinden kesitler çıkartarak tartışınız.   Ülkemizde teknolojik gelişim düzeyi arttıkça ulaşım sektörleri daha modernize bir hal almaktadır. Mevcut yoğunluktan dolayı kara yolu ulaşımının ön plana çıktığı ülkemizde son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak  modern tüneller,otobanlar ,köprüler ,demiryolları,hızlı tren projeleri,tüp geçit çalışmaları yapılmaktadır. Mevcut ulaşım sistemleri yenilenmekte kapasiteleri arttırılmaktadır.   Kesit olarak örnek vermemiz gerekirse cumhuriyet yıllarının başlarında demir yollarına önem verilmiş ancak 1950 den sonra karayolu ülkemizde önem kazanmış günümüz koşullarında kara yolu yine önemini korur ve modernize edilirken demir yolları üzerine önemli projeler gerçekleştirilmekte şehirlerde toplu taşımaya yönelik demir yolları projeleri gerçekleştirilmektedir. Hava yolu ulaşımı desteklenmektedir.     SORU-3-Türkiye’de şehirler arası... Devamı