Kategorilerim

LİSE -1- COĞRAFYA

11.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK (YENİ)

LİSE -2- COĞRAFYA

LİSE -3- COĞRAFYA

LİSE -4- COĞRAFYA

LİSE -1- COĞRAFYA SUNUM

LİSE -2- COĞRAFYA SUNUM

LİSE -3- COĞRAFYA SUNUM

LİSE -4- COĞRAFYA SUNUM

COĞRAFYA VİDEO DERSLER

COĞRAFYA YAZILI ÖRNEKLERİ

HARİTA ARŞİVİ

10.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK

Diğer İçeriklerim (351)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (42)

LİSE 4.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 68

2013-03-08 21:29:00
LİSE 4.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 68 |  görsel 1

  Türkiye fiziki haritasından faydalanarak kitabınızdaki dilsiz harita üzerinde önemli geçit ve boğazları gösteriniz.    Haritanın büyük hali için TIKLAYINIZ Etkinlik 2-   SORU-1-Türkiye’nin coğrafi konumu ulaşım türleri üzerinde nasıl etkili olmuştur.  Türkiye Kuzey Yarım Küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır.  Eski  bir yerleşim sahası olması nedeniyle tarihteki önemli kara ulaşım yolları  Türkiye üzerinden geçmiştir. Kral yolu İpek yolu gibi önemli ticaret yolları ülkemizde yer almaktadır. Ülkemizde kara yollarının doğrultusu yer şekillerinden oldukça fazla olarak etkilenmektedir. Genellikle ülkemizde yer alan kara yolları batı-doğu doğrultusunda uzanmaktadır. Yolcu ve yük taşımacılığının çok büyük bir  bölümü kara yoluyla yapılmaktadır. Karayolu ile en ücra noktalara kadar gidebilmenin mümkün olması karayolu ulaşımının gelişmesi üzerinde etkili olmuştur.  Demir yolları için enerji kaynaklarının aktarımı konusunda önemli bir noktadadır.Ancak ülkemizde demir yollarına yönelik yatırımlar yeterli değildir yeni yeni  gelişmiş projeler yapılmaktadır.  Deniz yolları bakımından da konum özelliklerinden dolayı son derece önemli bir geçiş noktasındadır.Ancak bu avantaj daha çok yük taşımacılığında ön plana çıkar yolcu taşımacılığı anlamında çok gelişmemiştir.Boğazlar önemli geçiş noktalarıdır. Hava yolu taşımacılığı konusunda önemli merkezler vardır ancak daha pahalı bir ulaşım şekli olması biraz daha geri planda kalmasına sebeb olmuştur. SORU-2-T&uum... Devamı

12.SINIF ETKİNLİK SAYFA 67

2013-03-08 21:26:00
12.SINIF ETKİNLİK SAYFA 67 |  görsel 1

  Kitabınızdaki atlasları, Türkiye Fiziki haritası, Türkiye karayolları ve demir yolları haritası ve ön bilgilerinizden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.       http://www.cografyakulubu.com/image/harita/turkiye/09yuzeysekilleri.jpg Haritaya dikkat edilirse dağlar doğu batı yönünde uzanıyor ve bu nedenle kuzey güney yönlü ulaşım çeşitli geçitlerden yapılabiliyor ya da maliyeti yüksek oluyor. Haritanın büyük hali içintıklayınız  SORU–1-Türkiye kara ve demir yolu hatlarının uzanış doğrultuları ve dağların uzanış yönleri arasında nasıl bir bağlantı vardır açıklayınız.   Kara ve demir yollarımız genel olarak dağ sıralarının uzanışına uygun bir coğrafi dağılış gösterir. Özellikle dağların doğu batı doğrultusunda birbirine paralel olarak uzanması güney kuzey yönlü yolların yapılmasını güçleştirmiştir. Bundan dolayı da genelde dağların uzanış yönü olan doğu batı doğrultusunda gelişme göstermiştir.   TÜRKİYE DEMİR YOLLARI HARİTASI Haritanın  büyük hali içintıklayınız SORU–2-Hakkâri, Muğla, Artvin şehirlerinde demir yolları ağının bulunmamasının nedenlerini açıklayınız.   Bu yörelerin dağlık bir arazi yapısına sahip olması demir yolu ulaşımını zorlaştıran maliyeti arttıran etkenler olması.       SORU–3-Konya ve Rize şehirlerinin hangisinde yapılacak 1 km lik kara yolunun maliyeti daha fazla olur? nedenini açıklayınız.          Rize de fazla olur. Sebebi arazinin engebeli olmasıdır.    Türkiye karayolları haritası büyük hali içintıklayınız. Kaynak cografyalise.blogcu.com    ... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 63-64

2013-03-08 21:22:00
12.SINIF COĞRAFYA ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 63-64 |  görsel 1

  SAYFA-62-63 Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1-Türkiye’de tarım bölgelerinin dağılışında etkili doğal, ekonomik ve beşeri kriterler nelerdir?         Doğal Kriterler: Yer şekillerinin sade olduğu, eğim ve engebenin az olduğu düz araziler, özellikle ova ve platoların bulunduğu yerler.         Ekonomik Kriterler: Toprağa bağlı yürütülen faaliyetler ön plandadır. Bunlar özellikle; Tarım, Hayvancılık, Ormancılık gibi faaliyetlerdir. Büyük bir kısmı ekonomik olarak gelişmemiştir.         Beşeri Kriterler: Kırsal nüfus özelliği gösterir. Nüfus miktarının küçük ve dağınık haldeki  çok sayıdaki yerleşme yaygındır. Nüfus artış hızı yüksek, çok göç veren, ortalama yaşam süresinin kısa olduğu alanlardır.   2-Türkiye’de değişen bölgelere örnek vererek bunların değişiminde etkili olan faktörler nelerdir? Açıklayınız.         Beşeri ve ekonomik özelliklerine göre belirlenen bölge sınırları zaman içinde değişebilir. Örneğin, günümüzde  maden bölgesi olan bir yer, gelecekte oradaki madenin  tükenmesi sonucu maden bölgesi özelliğini kaybedecektir.           Günümüzde seyrek nüfuslu bölge, ekonomik gelişmeye bağlı sık nüfuslu bölgeye dönüşebilir.   3-Türkiye’de yoğun nüfuslu bölgelerinin benzer özellikleri nelerdir?         -Ekonomik faaliyetlerde çeşitlilik ve gelişmişlik,     ... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 59-60-61

2013-03-08 21:18:00

  A-FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER   Genel olarak bölge sınırları oluşturulurken ilk önce dikkate alınan yüzey şekilleri, iklim özellikleri, bitki örtüsü gibi fiziki coğrafya özellikleridir. 1. Yeryüzü Şekillerine Göre Bölgeler Bu tür bölgeler oluşturulurken yeryüzü şekilleri dikkate alınır. E t k i n l i k-59 Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan bölge örneklerinden birkaç tanesini yazarak bu bölgeleri harita üzerinde gösteriniz. Ovalık Bölgeler Adana (Çukurova) Bölge Urfa ve Çevresi Konya Ovası bölgesi Erzurum ovası bölgesi Adapazarı ovası bölgesi Dağlık Bölgeler Karadeniz Dağlık Bölgesi Hakkari dağlık bölgesi Dağlık bölgesi Toros dağlık bölgesi Yıldız dağları dağlık bölgesi 2. İklim Tipine Göre Bölgeler Bu tür bölgeler oluşturulurken iklim özellikleri dikkate alınır. Karadeniz İklim Bölgesi Akdeniz İklim Bölgesi Karasal İklim Bölgesi 3. Bitki Örtüsüne Göre Bölgeler Bu tür bölgeler oluşturulurken bitki örtüsü özellikleri dikkate alınır. Bozkır bitki örtüsü Maki bitki örtüsü Orman bitki örtüsü 4. Su Özelliklerine Göre Bölgeler Bu tür bölgeler oluşturulurken su özellikleri dikkate alınır. Tatlı su bölgesi Tuzlu su bölgesi Sıcak su bölgesi B. BEŞERİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER Bu bölgelerin sınırları belirlenirken fiziki özelliklerinin yanında o bölgelerin nüfus, yerleşme, ekonomik faaliyet ve diğer beşerî özellikler göz önünde bulundurulur... Devamı

TÜRKİYE'NİN PLATOLARI OVALARI

2013-03-07 22:33:00

  TÜRKİYE’NİN PLATOLARI: Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış düz veya hafif engebeli yüksek düzlüklere plato denir. Genellikle eş anlamda kullanılan plato ile yayla sözcüğünü birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü yayla daha çok yaz aylarında hayvancılık faaliyeti ve dinlenme amaçlı kullanılan geçici yerleşim alanı iken plato, bir yeryüzü şeklidir. Günümüzde turizm etkinliklerinin yapılmaya başlandığı yaylalarda hayvancılık faaliyeti esastır. Türkiye’deki önemli yer şekillerinden biri de platolardır. Büyük bir bölümü aşınmaya uğramış olan Anadolu’nun Dördüncü Jeolojik Zamanda toptan yükselmesi platoların geniş alan kaplamasına neden olmuştur. Ancak ülke genelindeki toptan yükselmenin bölgelere göre farklı olması, platoların farklı yükseltilerde yer almasını sağlamıştır. Örneğin, Güneydoğu Anadolu’da platolar 600-700 m yükseklikte yer alırken, İç Anadolu’da 1000-1500 m, Doğu Anadolu’da ise 1800-2500 m arasında bulunmaktadır.  Haritanın büyük hali için TIKLAYINIZ OLUŞUMLARINA GÖRE PLATOLAR Yatay duruşlu platolar: Kumlu, killi ve kalker özelliğindeki yatay uzanışlı tabakalara sahip eski tortuların akarsular tarafından yarılması ile oluşmuştur. Ülkemizin en geniş plato alanına sahip olan İç Anadolu Bölgesi’nde bu tür platolara sıkça rastlanır. Bunlardan Obruk platosu, Tuz Gölü’nün güneyi ile Konya Ovası arasında uzanır. Tuz Gölü’nün batısında Cihanbeyli ve kuzeybatısında Haymana Platosu yer alır. Yukarı Kızılırmak bölümünde bulunan Bozok ve Uzunyayla platoları ile iç... Devamı

TÜRKİYE'NİN YERŞEKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ(Dağları)

2013-03-07 22:31:00
TÜRKİYENİN YERŞEKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ(Dağları) |  görsel 1

  TÜRKİYE'NİN DOĞAL KAYNAKLARI ÜLKEMİZİN YERŞEKİLLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ Ülkemiz ortalama yükseltisi 1132 metre olan, engebeli ve yerşekillerinin çeşitlilik gösterdiği bir ülkedir. Türkiye Avrupa'da ki Pirenelerden başlayıp Asya'daki Himalaya'lara kadar uzanan Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alır. Ülkemizin yükseltisi batıdan doğuya doğru artar. Yükseltisi en az olan bölgemiz Marmara Bölgesi iken yükseltisi en fazla olan bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesi'dir. Ülkemize genel olarak bakıldığında Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki dağların kıyıya paralel uzandığı, Ege Bölgesi'ndeki dağların ise kıyıya dik uzandığı görülür. İç Anadolu Bölgesi'nin etrafı dağlarla çevrilidir ve yüksek bir düzlük halindedir. Türkiye aynı zamanda akarsu ağı bol olan bir ülkedir. Kıyılardaki akarsuların genelde verimli delta ovaları oluşturdukları, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki gibi yüksek olan bölgelerimizde ise akarsulardan enerji üretimi yapıldığı dikkat çeker. İÇ KUVVETLERİN TÜRKİYE'Yİ ŞEKİLLENDİRMESİ Ülkemiz Afrika levhasının, Avrasya levhasına doğru hareketi sırasında doğu kesimlerin daha fazla sıkıştırılmasıyla oluşmuştur. Ülkemizde geçmişten günümüze kadar bütün jeolojik devirlerde oluşum süreci geçirmiş yerşekillerine rastlanır. PALEOZOİK (1.JEOLOJİK ZAMAN) Bu dönemde Türkiye, Tetis Denizi'nin yer aldığı tortul alanı içindedir. Bu alanda biriken tortullar zamanla sert kütleler (masif) haline gelerek Türkiye arazisinin alt yapısını oluşturmuştur. Bu zamanda ülkemizde Zonguldak çevresinde taşkömürü yatakları... Devamı

EKONOMİK FAALİYET KOLLARININ SINIFLANDIRILMASI

2013-03-06 23:18:00
EKONOMİK FAALİYET KOLLARININ SINIFLANDIRILMASI |  görsel 1

  EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI Çevremize baktığımızda insanların yaşamlarını sürdürebilmek için sürekli bir çaba içerisinde olduk­larını görmekteyiz. Geçmişten günümüze kadar eko­nomik faaliyetler sürekli bir değişim içindedir. En eski çağlarda insanlar avcılık ve toplayıcılıkla uğraşırken, zamanla toprağı işlemeye, madencilikle uğraşmaya ve bunun sonucunda da ticaret yapmaya başlamıştır. Günümüzde çevremize baktığımızda insanların daha çok hizmet sektöründe çalıştığını görmekteyiz. Ekonomik faaliyet türlerine bakarak ülkelerin ge­lişmişliği ile de bilgi elde edebileriz. Gelişmiş ülkelerde insanlar daha çok sanayi ve hizmet sektöründe ça­lışırken, geri kalmış ülkelerde tarım sektöründe ça­lışmaktadırlar. İnsanların çalıştığı ekonomik faaliyet kollarını üç grupta inceleyebiliriz: 1.Birincil Faaliyetler Birincil ekonomik faaliyetler doğadan doğrudan elde edilen ve genelde sanayiye hammadde sunan faliyetlerdir. Bu faaliyetlerde çalışanların oranı giderek azalmaktadır. Birincil faaliyetleri şu şekilde örneklendirebiliriz. Çiftçilik Ormancılık Hayvancılık Balıkçılık Madencilik Avcılık Toplayıcılık a) Tarım İnsanların toprağı ekip biçme faaliyetidir. Tahıllar baklagiller, sanayi bitkileri, yağ bitkileri, sebzecilik, meyvecilik, zeytincilik, bağcılık, seracılık yapılan başlıca tarımsal faaliyetlerdir.   b) Hayvancılık İnsanların hayvansal besinlerden faydalanmak için hayvanları evcilleştirerek yetiştirmesi faaliyetidir. Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık, su ürünleri hay­vancılık faal... Devamı

DÜNDEN BUGÜNE GEÇİM TARZLARI

2013-03-06 23:16:00
DÜNDEN BUGÜNE GEÇİM TARZLARI |  görsel 1

  DÜNDEN BUGÜNE GEÇİM TARZLARI Geçmişten günümüze kadar olan dönemde in­sanların geçim kaynakları sürekli değişikliğe uğramış­tır. İnsanların geçim tarzları, toplumsal ve ekonomik değişimlere neden olmuştur. Geçim tarzlarındaki de­ğişimi şu şekilde sınıflandırabiliriz: 1. Tarım Devrimi Öncesi 2. Tarım Devrimi Sonrası 3. Sanayi Devrimi Sonrası 4. Bilgi Çağı 1. Tarım Devrimi Öncesi Tarım öncesi dönemde insanlar doğayı tanıma­ya doğada var olmaya çalışmışlardır. Beslenme ve barınma ihtiyaçları için çabalamışlardır. Küçük grup­lar halinde ve göçebe olarak yaşamışlardır. Barınak olarak mağaraları ve ağaç kovuklarını kullanmışlardır. Geçim tarzları arasında avcılık ve toplayıcılık vardır. Tarım devrimi öncesi yaklaşık 1 milyon yıl boyunca sürmüştür.   2. Tarım Devrimi Sonrası Tarım devrimi sonrasında tarımsal faaliyetlerin yapıldığı, hayvanların evcilleştirildiği görülür. İnsan­ların yaşam biçiminde büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Bu çağda avcılığın yerini hayvancılık, toplayıcılı­ğın yerini tarım almıştır. İnsanlar tarımla uğraşmaya başladıkları için yerleşik hayata geçmiş, mağara ve ağaç kovuklarını bırakıp, tarım topraklarının etrafı­na evler yapmaya başlamışlardır. Evlerin yapılmaya başlamasıyla küçük köyler ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu dönemde tarımdan elde edilen ihtiyaç fazlası ürünü elinde tutan bir kral, bu ihtiyaç fazlası ürünü denetle­yen yönetici bir sınıf ve din temsilcisi ortaya çıkmıştır. Böylece; Kral, Yönetici sınıf, Din temsilcisi, Zanaatkarlar, Çiftçilerden oluşan bir sosya... Devamı

TÜRKİYE'NİN İKLİMİ VE İKLİM ELEMANLARI,BASINÇ,RÜZGAR,NEM ,YA

2013-03-06 22:59:00
TÜRKİYE'NİN İKLİMİ VE İKLİM ELEMANLARI,BASINÇ,RÜZGAR,NEM ,YA |  görsel 1

  TÜRKİYE İKLİMİ TÜRKİYE'NİN İKLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER         MATEMATİK KONUM Türkiye 36° – 42° kuzey enlemleri ile 26° –45° doğu boyları arasında yer alır. Bu konumu iklim özellikleri üzerinde etkili olmuşltur.Türkiye’nin kuzeyinde daha soğuk, güneyinde ise daha s›cak iklim şartlar› hakimdir.Türkiye’de matematik konum özelliğine bağl› olarak ılıman iklim flartları görülür.T     Bunun sonucunda; 4 mevsim özellikleri belirgindir. Güneyden kuzeye gidildikçe Güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. Kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden gelenler yükseltir. Batı rüzgarlarının etkialanındadır. Kış mevsiminde cephesel yağışların görülmesi.         ÖZEL KONUM Etrafındaki Denizlerin Etkisi Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu özelliğine bağlı olarak kıyı kesimlerinde ılıman iklim şartları görülür ve buralarda yıllık ve günlük sıcaklık farkları azdır.iç kesimlere doğru gidildikçe denizin ılıman etkisi azalır, yıllık ve günlük sıcaklık farkları artar. Kıyı kesimlerinde nemlilik oranı yüksek olduğu için bu kesimlerde yıllık yağış miktarı fazla ve bitki örtüsü iç kesimlere nazaran daha gür olur.             Etrafındaki Karaların Etkisi Türkiye, batısında Avrupa,kuzeyinde Sibirya, güneyinde ise Arabistan ve Afrika kara kütleleri arasında yer alır. Buna bağlı olarak kış mevsiminde kuzeydeki karakütlelerinin etkisiyle soğuk hava akımları, yaz mevsiminde ise güney... Devamı

KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI HAMMADDE,ÜRETİM,PAZAR

2013-02-27 22:30:00
KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI HAMMADDE,ÜRETİM,PAZAR |  görsel 1

  KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ÜÇ ELEMANI:HAMMADDE,ÜRETİM , PAZAR   HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZARIN KÜRESEL TİCARETTEKİ YERİ   Günümüzde ülkeler ve bölgeler arasındaki ticarette önemli bir yere sahip olan ham madde, üretimin ve ekonominin temel kaynağını ouşturmaktadır. Ekonomik sistemin içerisinde bunların arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bu üç unsurda ticaretin ayrılmaz bir parçasıdır. Birisi olmazsa diğerleri de varlığını koruyamaz.     Dünyanın geneline bakıldığında ham madde alanları, üretim alanları ile pazar alanlarının bulundukları yerler farklılık göstermektedir. Sanayi ürünleri alanında önemli olan bir bölge, farklı üretim bölgelerine bağlı olmak zorundadır. Bir bölgede ortaya çıkan olumsuz bir gelişme ona bağımlı olan diğer bölgeleride etkilemektedir. Örneğin, Orta Doğu'da ortaya çıkacak olan petrol sorunu, bütün dünyayı etkileyecektir. Dünya ticaretinde karmaşık bir yapı bulunmaktadır. Ülkelerin birbirleriyle olan ticaretlerinin temel nedeni, kendi ülkelerinde üretilmeyen veya maliyeti pahalı olan malları ucuza alabilmektir. Ülkeler sahip oldukları fazla kaynakları ve ürettikleri malları başka ülkelere satıp ihtiyaçları olan ürünleri de başka ülkelerden almaktadırlar. Bunun sonucunda da "küresel ticaret" ortaya çıkar. DÜNYA'DAKİ ÖNEMLİ ÜRETİM ALANLARI VE BÖLGELERİ   a)Tarımsal Ham Madde Alanları   Toprak Üretim Alanları: ABD, Rusya, Çin, Hindistan.   Orman Ürünleri Üretim Alanları: Kongo Havzası, Amazon Havzası, Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa.   Balıkçılık Üretim Alanları:&... Devamı