TÜRKİYE'DE TİCARET-DIŞ TİCARET SUNUM

2012-01-27 23:14:00

    TÜRKİYE'DE TİCARET-DIŞ TİCARET SUNUM www.cografyakulubu.com MEHMET ALİ ERCAN  Ziyaret edilmesi gereken bir site...   C.12.4.Türkiye'de Ticaret 10,1 Mb Bu sunu en iyi Ofis 2010 yüklü bilgisayarlarda görüntülenir. 05.11.2011    C.12.5.Dış Ticaret 3,39 Mb Bu sunu en iyi Ofis 2010 yüklü bilgisayarlarda görüntülenir. 08.11.2011 ... Devamı

TÜRKİYE'DE ULAŞIM SİSTEMLERİ VE KALKINMA

2012-01-27 23:12:00

    TÜRKİYE'DE ULAŞIM SİSTEMLERİ GELİŞİMİ VE KALKINMA www.cografyakulubu.com MEHMET ALİ ERCAN  Ziyaret edilmesi gereken bir site...   C.12.2.Türkiye'de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 20,2 Mb Bu sunu en iyi Ofis 2010 yüklü bilgisayarlarda görüntülenir. 29.10.2011   C.12.3.Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma 4,98 Mb Bu sunu en iyi Ofis 2010 yüklü bilgisayarlarda görüntülenir. 02.11.2011 ... Devamı

TÜRKİYE'DE BÖLGE SINIFLANDIRMASI-GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GELECEĞ

2012-01-27 23:07:00

      TÜRKİYE'DE BÖLGE SINIFLANDIRILMASI-GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GELECEĞİN DÜNYASINA SUNUM... www.cografyakulubu.com MEHMET ALİ ERCAN  Ziyaret edilmesi gereken bir site...   C.12.1.Türkiye'de Bölge Sınıflandırması 4,95 Mb Bu sunu en iyi Ofis 2010 yüklü bilgisayarlarda görüntülenir. 21.10.2011   B.12.4.Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına 6,84 Mb Bu sunu en iyi Ofis 2010 yüklü bilgisayarlarda görüntülenir.  15.10.2011 ... Devamı

EKONOMİK FAALİYETLERİN SOSYAL KÜLTÜREL ETKİLERİ,SANAYİLEŞME GÖÇ

2012-01-27 22:59:00

      EKONOMİK FAALİTETLERİN SOSYAL KÜLTÜREL ETKİLERİ - ŞEHİRLEŞME SANAYİ GÖÇ İLŞKİSİ www.cografyakulubu.com MEHMET ALİ ERCAN  Ziyaret edilmesi gereken bir site...   B.12.2.Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 9,7 Mb Bu sunu en iyi Ofis 2010 yüklü bilgisayarlarda görüntülenir.  06.10.2011   B.12.3.Şehirleşme Sanayi ve Göç İlişkisi 7,17 Mb Bu sunu en iyi Ofis 2010 yüklü bilgisayarlarda görüntülenir.  09.10.2011 ... Devamı

DOĞANIN GELECEĞİ-YARINDAN SONRA-İLK UYGARLIKLAR SUNUM

2012-01-27 15:52:00

    YARINDAN SONRA - DOĞANIN GELECEĞİ  - İLK UYGARLIKLAR www.cografyakulubu.com MEHMETALİ ERCAN  Ziyaret edilmesi gereken bir site...   A.12.3.Doğanın Geleceği 13,0 Mb Bu sunu en iyi Ofis 2010 yüklü bilgisayarlarda görüntülenir.  24.09.2011   B.12.1.İlk Kültür Merkezleri 21,0 Mb Bu sunu en iyi Ofis 2010 yüklü bilgisayarlarda görüntülenir.  28.09.2011 ... Devamı

DOĞANIN EKSTREMLERİ,İNSAN DOĞA ETKİLEŞİMİ SUNUM

2012-01-27 15:33:00

  A.12.1.Doğanın Ekstremleri 49,2 Mb Bu sunu en iyi Ofis 2010 yüklü bilgisayarlarda görüntülenir   A.12.2.İnsan ve Doğa Etkileşimi 13,0 Mb Bu sunu en iyi Ofis 2010 yüklü bilgisayarlarda görüntülenir. 23.09.2011   DOĞANIN EKSTREMLERİ - İNSAN DOĞA ETKİLEŞİMİ www.cografyakulubu.com MEHMETALİ ERCAN  Ziyaret edilmesi gereken bir site...   A.12.1.Doğanın Ekstremleri 49,2 Mb Bu sunu en iyi Ofis 2010 yüklü bilgisayarlarda görüntülenir   A.12.2.İnsan ve Doğa Etkileşimi 13,0 Mb Bu sunu en iyi Ofis 2010 yüklü bilgisayarlarda görüntülenir. 23.09.2011 ... Devamı

İLK UYGARLIKLAR AZTEK-MAYA-İNKA-HİNT-AKDENİZ-ÇİN-

2012-01-26 16:13:00

        İLK UYGARLIKLAR MEZOPOTAM YA  MEDENİYETİ    MISIR MEDENİYETİ ÇİN MEDENİYETİ HİNT MEDENİYETİ AZTEK MEDENİYETİ MAYA MEDENİYETİ İNKA MEDENİYETİ AKDENİZ UYGARLIKLARI   Kaynak : cografyalise.blogcu.com Kaynak : cografyalise.blogcu.com ... Devamı

İLK UYGARLIKLAR AZTEK-MAYA-İNKA-HİNT-AKDENİZ-ÇİN-

2012-01-26 16:13:00

        İLK UYGARLIKLAR MEZOPOTAM YA  MEDENİYETİ    MISIR MEDENİYETİ ÇİN MEDENİYETİ HİNT MEDENİYETİ AZTEK MEDENİYETİ MAYA MEDENİYETİ İNKA MEDENİYETİ AKDENİZ UYGARLIKLARI   Kaynak : cografyalise.blogcu.com Devamı

İLK UYGARLIKLAR AZTEK-MAYA-İNKA-HİNT-AKDENİZ-ÇİN-

2011-10-16 22:41:00

        İLK UYGARLIKLAR MEZOPOTAM YA  MEDENİYETİ    MISIR MEDENİYETİ ÇİN MEDENİYETİ HİNT MEDENİYETİ AZTEK MEDENİYETİ MAYA MEDENİYETİ İNKA MEDENİYETİ AKDENİZ UYGARLIKLARI   Devamı

NÜFUS PİRAMİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

2011-01-02 18:17:00
NÜFUS PİRAMİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ |  görsel 1

  NÜFUS PİRAMİTLERİ VEÖZELLİKLERİ NÜFUS PİRAMİDİ Nüfusun cinsiyete göre yaş gruplarına dağılımını gösteren grafiklerdir.Bir ülkenin nüfus özelliklerini en tipik gösteren çizimlerdir. Nüfus Piramitlerinin Anlattıkları 1.     Nüfus sayısını  2.     Cinsiyet durumunu 3.     Nüfusun yaş gruplarına dağılımını 4.     Ortalama yaşam süresini 5.     Doğum ve Ölüm oranlarını 6.     Nüfustaki hareketlenmeleri hakkında bize bilgi verir. Bizde bu bilgileri kullanarak ülke hakkında tahminlerde ve yorumlarda bulunabiliriz. Piramitler ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle doğrudan ilgilidir. Ülkelerin ekonomik durumu, aynı zamanda sağlık ve eğitim seviyeleri ile ilgili fikir verir.Nüfus piramitleri, bir ülkenin geri kalmış, gelişmekte olan yada gelişmiş olduğunun bir göstergesidir.Nüfus piramitleri ülke nüfusunun cinsiyet dağılımı hakkında bilgi verir. Nüfus piramitleri ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar gösterir. Nüfus piramitleri; a. Gelişen b. Durağan c. Gerileyen d. Orta Tip Olmak üzere dört gruba ayrılır. NÜFUSUN YAŞ GRUPLARINA DAĞILIMI Nüfus piramitlerinde; 0-14 yaş aralığı genç nüfusu 15-64 arası yaş aralığı olgun (aktif) nüfusu 65 ve üstü yaş aralığı ile yaşlı nüfusu gösterir. Bu piramitlerde 0-14 yaş aralığındaki genç nüfus ile 65 ve üstündeki yaş aralığındaki yaşlı nüfus bağımlı nüfusu gösterir. Dar aralıklarda ise yaş 0/4- 5/8-9/12 gibi yaşlık dilimlere ayrılarak incelenir. Ancak gelişmemiş ülkelerde... Devamı