12.SINIF COĞRAFYA SUNUMLARI

2011-01-02 18:11:00

12.SINIF COĞRAFYA  DERS SUNUMLARI   YENİ COĞRAFYA SİTEMİZ www.cografyalise.com Tüm etkinlikler,lise1,2,3,4 coğrafya ders sunumları,ygs,lys hazırlık testleri,haritalar,coğrafya videolar aradığınız her şey yeni sitemizde yayında bekliyoruz… 1.Doğada eksterm olaylar TIKLAYINIZ…   2-İnsan doğa etkileşimi TIKLAYINIZ…   TIKLAYINIZ 3-Yarından sonra TIKLAYINIZ…   TIKLAYINIZ 4-İlk Kültür Merkezleri ,Uygarlıkların ortaya çıkışı TIKLAYINIZ…   5-Ekonomik faaliyetlerin sosyal kültürel etkileri TIKLAYINIZ…   TIKLAYINIZ 6-Şehirleşme sanayi göç ilişkisi TIKLAYINIZ… TIKLAYINIZ 7-Günümüz dünyasından geleceğin dünyasına TIKLAYINIZ 8-Türkiyede coğrafi bölgelerin oluşturulması TIKLAYINIZ BÖLGELER TIKLAYINIZ 9-Mekansal sentez Türkiye'de Ulaşım Sistemleri TIKLAYINIZ TIKLAYINIZ TIKLAYINIZ 10-Türkiye’de ticaret,dış ticaret TIKLAYINIZ 11-Ülkemizi sembolize eden mekanlar,Türkiye’nin Turizm politikaları TIKLAYINIZ 12-Türkiye'de nüfusun geleceği ,Türkiye nüfus politikaları,nüfus projeksiyonları TIKLAYINIZ   13-Bölgesel kalkınma projeleri TIKLAYINIZ   TIKLAYINIZ   14-Geçmişten geleceğe Türkiye'nin Jeopolitiği   TIKLAYINIZ   15-Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve doğal kaynak potansiyelleri   TIKLAYINIZ   16.Enerji Taşımacılığı ve boru hatları   TIKLKAYINIZ    17.Küresel ve Bölgesel Örgütler   TIKLAYINIZ    DEVAM EDECEKK... Devamı

LİSE 1.SINIF COĞRAFYA KONULARI

2010-12-05 20:27:00

  YENİ COĞRAFYA SİTEMİZ www.cografyalise.com Tüm etkinlikler,lise1,2,3,4 coğrafya ders sunumları,ygs,lys hazırlık testleri,haritalar,coğrafya videolar aradığınız her şey yeni sitemizde yayında bekliyoruz… COĞRAFYA (9.SINIF) LİSE 1. SINIF DERS KONULAR KONU ÖZETLERİI YERKÜRENİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ Coğrafyanın Tanımı,Konusu,Bölümleri,Yardımcı Bilimleri Coğrafi Konm, Matematik Konm Parlel ve Merdynler Yerel saat Hesplmla,Ortak S.Saat Dlmlri, Güneş Sistemi,Dünyanın Şekli ve Sonuçları Dünyanın Günlük Hareketi ve Sonuçları Dünyanın Yıllık Hareketi  ve Sonuçları ,Eksen Eğikliği   HARİTA BİLGİSİ Harita Bilgisi Ölçekler ve özellikleri Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Eğim Hesaplama ve İzohipslerin Özellikleri         Haritada alan uznluk hesaplamaları   İKLİM BİLGİSİ  İklim,İklim Elemanları,Atmosfer ve Özellikleri,Sıcaklık Dağılışını Etkileyen Faktörler  Konunun devamı için tıklayınız Basınç ve Özellikleri,Basıncı Etkileyen Faktörler. Etkinlik Basınç etkinlik 1-2 sayfa 65 Rüzgarlar,Rüzgarın Hızını ve Yönünü Etkileyen Faktörler,Sürekli,Mevsimlik veYerel Rüzgarlar Etkinlik Rüzgarlar ve rüzgar çeşitleri etkinlik çalışması sayfa 71 Nem ve Yağışlar,Yağış Çeşitleri, Bulut Çeşitleri ve Özellikleri Türkiyede görülen iklimler ve özellikleri,Türkiyenin iklimini etkileyen faktörler Türkiyede İklim Elemanları Basınç ve Nem ,Rüzgar Özellikleri Dünyada görülen iklim tipleri ve özellikleri    YERİN ŞEKİLLENMESİ  Yerin yapısı ve jeolojik z... Devamı

LİSE 1-2-3-4 TARİH DERSİ KONU ÖZETLERİ

2010-11-13 23:56:00

  TARİH DERSİ ÖZET KONULAR Tarihe giriş ,tarih biliminin özellikleri  TIKLAYINIZ Tarihin başlangıcı ve tarih çağları  TIKLAYINIZ İlk Çağ medeniyetleri TIKLAYINIZ Orta Asya Türk Tarihi TIKLAYINIZ İslam Tarihi  TIKLAYINIZ İlk Müslüman Türk Devletleri TIKLAYINIZ Anadolu'da kurulan ilk Türk Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti   TIKLAYINIZ Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet TIKLAYINIZ Ortaçağ Avrupa Tarihi  TIKLAYINIZ Yeni Çağda Avrupa  TIKLAYINIZ Yakın Çağ'da Avrupa TIKLAYINIZ Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi TIKLAYINIZ Osmanlı Devleti Yükselme  Dönemi TIKLAYINIZ Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi TIKLAYINIZ Osmanlı Devleti Gerileme  Dönemi TIKLAYINIZ Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi TIKLAYINIZ Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet (1) TIKLAYINIZ Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet (2) TIKLAYINIZ Osmanlı Devleti Demokratikleşme Çabaları TIKLAYINIZ Trablusgarp ve Balkan Savaşları TIKLAYINIZ 1.Dünya Savaşı TIKLAYINIZ Mondros Ateşkes Antlaşması TIKLAYINIZ İzmir'in İşgali TIKLAYINIZ Mustafa Kemal'in Hayatı TIKLAYINIZ Kongreler Dönemi TIKLAYINIZ Son Osmanlı Mebusan Meclisi - Misaki Milli -TBMM  açılışı TIKLAYINIZ Sevr Barış Antlaşması TIKLAYINIZ Cepheler TIKLAYINIZ Mudanya ve Lozan  TIKLAYINIZ Cumhuriyetin İlanı,Halifeliğin Kaldırılması, Anayasalar TIKLAYINIZ Hukuk Alanında İnkılaplar TIKLAYINIZ Eğitim Kültür Alanında İnkılaplar TIKLAYINIZ Toplumsal Alanda İnkılaplar TIKLAYINIZ Ekonomik Alanda İnkılaplar TIKLAYINIZ Atatürk Dönemi Dış Siyaseti TIKLAYINIZ Atatürk Dönemi Düşünce Sistemi ve... Devamı

COĞRAFYA YAZILI ÖRNEKLERİ

2010-11-13 10:42:00

  COĞRAFYA YAZILI ÖRNEKLERİ   Bundan sonra sitemizde okulumuz öğrencileri ve diğer öğrenciler için  ön hazırlık amaçlı yazılı sorularımız yayınlanacaktır.   COĞRAFYA YAZILI ÖRNEKLERİ   Lise 1.sınıf coğrafya yazılı örnekleri 1.Dönem 1.yazılı  TIKLAYINIZ   Lise 2.sınıf coğrafya yazılı örnekleri 1.Dönem 1.yazılı  TIKLAYINIZ   Lise 3.sınıf coğrafya yazılı örnekleri 1.Dönem 1.yazılı  TIKLAYINIZ   Lise 3.sınıf coğrafya yazılı örnekleri 1.Dönem 2.yazılı  TIKLAYINIZ   Lise 4.sınıf coğrafya yazılı örnekleri 1.Dönem 1.yazılı   TIKLAYINIZ ... Devamı

TÜRKİYE PLATO,OVA,GÖL,BARAJ,DAĞLARI HARİTASI

2010-11-09 00:06:00

Ayrıntılı hali için TIKLAYINIZ     Devamı

DÜNYAHARİTASI ÜZERİNDE ÖNEMLİ KÖRFEZ,DENİZ VE GÖL HARİTASI

2010-11-09 22:53:00

Konu ile ilgili link...TIKLAYINIZ     Devamı

GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GELECEĞİN DÜNYASINA

2010-02-18 00:46:00

  GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN GELECEĞİN DÜNYASINA   Geçmişten Günümüz Dünyasına ·        Sosyal ve ekonomik gelişme sürecine bakıldığında toplumlar insanlık tarihi açısından önemli gelişim aşamaları geçirmişlerdir. ·         Bu aşamalar: ·         İnsanı yerleşik hayata ve toprağa bağlayan tarım toplumuna geçiş ·        Tarım toplumundan kitlesel üretim tüketimin ve eğitimin önemli olduğu sanayi toplumuna geçiş ·         Kitlesel refahın bilginin ve nitelikli insanın önem kazandığı bilgi toplumuna geçiş ·        Günümüz koşullarında ise teknoloji hızla gelişmekte; ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.   TEKNOLOJİK GELİŞME VE DOĞAYA ETKİSİ ·       Teknolojinin doğa üzerinde olumlu olumsuz pek çok etkisi vardır. ·        Hastalıklara dayanıklı yüksek verimli tohumlar elde edilmesi olumlu etkisi içinde yer alırken elektro manyetik kirlilik radyo aktif kirlilik gibi çevre sorunlarına yol açması da olumsuz etkileri arasında yer almaktadır.   TEKNOLOJİNİN İNSANA ETKİLERİ Olumlu Etkileri ·         Mal ve hizmetlerin üretimi artar. ·         Mal ve hizmetlerin üretiminde işgücüne olan ihtiyaç azalır. ·      ... Devamı

ŞEHİRLEŞME SANAYİ GÖÇ İLİŞKİSİ

2010-02-17 00:29:00

  ŞEHİRLEŞME SANAYİ VE GÖÇ İLİŞKİSİ   Şehirlerin Doğuşu ·        İnsanların ortaya çıktığı ilk dönemlerde bilgi birikimi ve teknoloji eksikliği gibi nedenlerle yaptıkları ekonomik faaliyetler kısıtlıydı. ·        Teknolojideki gelişmeler, bilgi düzeyindeki artış, doğal kaynakların keşfi ve işletilmesi, nüfus artışı, ihtiyaçların çeşitlenmesi, tüketimin artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi, sosyal-ekonomik ve kültürel yapının hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşaması beraberinde ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve hızlı bir sanayileşme sürecini getirdi. ·        Sanayileşmenin hız kazanması şehirleşmedeki artışı doğururken beraberinde göç ve çevre sorunlarını da getirmiştir.   Şehirleşmenin Tarihsel Gelişimi; İlk çağ: İlk çağlarda verimli toprak ve uygun doğa koşullarının bulunduğu alanlar yerleşim yeri olarak kabul edilmiştir.           ·        Şehirleşmede etkili olan faktör verimli tarım alanlarıdır.   Ortaçağ: Özellikle dini yönden şehirleşme ön plan çıkıyor. Yine bu dönemde verimli tarım arazileri üzerinde yer alan ve ulaşım bakımından elverişli alanlarda şehirleşme ön plan çıkıyor. Liman özelliği gösteren ticaretin geliştiği merkezler, Siyasi ve askeri merkezler ve dini mabetlerin bulunduğu alanlar gelişme göstermiştir. ·        Şehirleşmede etkili olan faktörler ticaret, ulaşım, dini merkezler, liman özelliği ve verimli tarım topraklarıdır.   Yeni Çağ: Şehirleşm... Devamı

EKONOMİK FAALİYETLERİN SOSYAL KÜLTÜREL ETKİLERİ

2010-02-17 00:05:00

  EKONOMİ, GÖÇ VE YERLEŞME   EKONOMİK FAALİYETLERİN SOSYAL KÜLTÜREL ETKİLERİ   Ekonomik Faaliyetlerin Tarihçesi   İnsanların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları faaliyetlerin tümüne EKONOMİ adı verilir. ·        İhtiyaç için üretim ve ihtiyaç için tüketim ekonominin temel dayanağıdır. ·        İnsanın tarih sahnesine çıktığı ilk günden bu güne kadar çeşitlenen ihtiyaçları ekonomik faaliyetlerinde çeşitlenmesine yol açmıştır. ·        İnsanın ihtiyaçlarını karşılama çabasından ortaya çıkan ekonomik faaliyetlerin en ilkel şekli avcılık ve toplayıcılık olmuştur. ·        Yerleşik hayatı beraberinde getiren tarım ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesindeki ilk basamak olmuştur. ·        Tarımsal üretimdeki artış ticaret faaliyetlerini doğurmuştur. ·        Ticaretten elde edilen gelir fazlasını bir yerlerde muhafaza etme isteği bankacılık sektörünü (parayı ilk bulan Lidyalıların ortaya attığı sektör) ortaya çıkarmıştır. ·        Başlangıçta kısa mesafelerde yapılan ticaret daha uzaklara taşınmaya başlayınca dönemin Kral Yolu, İpek ve Baharat yolları önem kazanmıştır. Bu dönemlerde ticaretin ana hatları bu yollar olduğundan devletler bu yollara sahip olmak için birbirleriyle savaşmıştır. ·        Ticaret yollarında artan mal sevkiyatları bu yollardaki tehlikelerin (hırsızlık-yağma... Devamı