Türkiye’nin Jeopolitiğini Oluşturan Unsurlara Göre Dur umları -

2013-03-08 22:15:00

 

1

Türkiye'nin kıtalara göre durumu

Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yer de bulunur. Bu durum Türkiye’nin önemini artırır.

2

Denizlere göre durumu

Türkiye etrafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. Bu durum Türkiye’ye Ulaşım, Turizm vb. alanlarda zenginlik kazandırırı

3

Önemli su yollarına göre durumu

İstanbul ve Çanakkale gibi İşlek boğazlara sahiptir. Buda Ulaşım ve güvenlik açıdan önem kazandırır.

4

Yüzey şekillerine göre durumu

Yüzey şekilleri çeşitlilik gösterir. Böylece çeşitli ekonomik ve sosyal faaliyetler için uygunluk gösterir. Özellikle tarım, hayvancılık ve turizm zenginliği sunar.

5

İklim özelliklerine

göre durumu

İnsan yaşamına en uygun iklim özellikleri vardır. Özellikle tarım, hayvancılık ve turizm  zenginliği sunar.

 

 

 

 

 

 

 

6

Su kaynaklarına göredurumu

Su kaynakları bakımından çevresindeki ülkelere  göre zengin ve stratejik öneme sahiptir.

 

7

Kültürel ve sosyal özelliklerine göre durumu

Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaşma alanıdır. Zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Etnik zenginliğe sahiptir.

8

Tarım alanlarına ve faaliyetlerine göre durumu

Tarım alanları geniş ve verimli, tarımsal ürün çeşitliliği yüksek bir ülkedir. Tarımsal üretimde kendine yetme zenginliği vardır.

9

Önemli ticaret ve ulaşım yollarına göre durumu

Önemli ticaret ve ulaşım yollarının geçiş ve kesişim bölgesinde yer alır.

10

Günümüzde sahip olduğu özelliklere göre durumu

 

Ekonomisi giderek gelişmektedir. Genç nüfus fazladır. Bölgesindeki siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmelerde aktif rol oynayan bir ülkedir

 

1659
0
0
Yorum Yaz