YEREL SAAT,ULUSAL SAAT,SAAT DİLİMLERİ,

2008-07-25 09:58:00

 

YEREL SAAT - ULUSAL SAAT-SAAT - DİLİMLERİ,

YEREL SAAT 

Zaman ölçümü Güneş’in gökyüzündeki hareketine göre ayarlanır.

Yerel saat, Dünya üzerindeki herhangi bir yerin Güneş’e göre konumudur. Bir meridyen Güneş’in tam karşısına geldiğinde o meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş ışınları gelebileceği en dik açıyla gelir.

Bu sırada yatay bir düzleme dikilecek çubuğun gölge boyunun en kısa olduğu andır ve o yerin yerel saati 12:00’dir. Öğle vaktidir.

Bir meridyen üzerinde bulunan bütün noktaların yerel saatleri aynıdır, öğle vakitleri aynı  anda olur. Ancak, Güneş’in doğuş ve batış  saatleri aynı  değildir. Bunun temel nedeni Yer’in eksen eğikliğidir. Eksen eğikliğinden dolayı aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçmez ve meridyenlerle çakışık uzanmaz. Yıl boyunca sürekli kutup noktalarıyla kutup daireleri arasında yer değiştirir. Bu da bir  meridyen üzerindeki bütün noktaların aynı anda aydınlanmaması veya kararmamasına neden olur.

ULUSAL SAAT (ORTAK SAAT)

Çalışma hayatında, yerel saatlerin hepsini kullanmak mümkün değildir. Ticari ve ekonomik ilişkilerin kolaylaştırılması,  haberleşme ve ulaşım  hizmetlerinin hızlı  vedüzenli bir şekilde yapılabilmesi için ulusal saat uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle her ülkenin kendisine en uygun meridyenin yerel saat, bütün ülke sınırları içerisinde geçerli hale getirmesiyle oluşan saate ulusal saat veya ortak saat denir.

Ancak Rusya Federasyonu, Kanada, Çin, ABD, Brezilya, Hindistan ve Avustralyagibi doğu batı yönünde geniş alan kaplayan ülkeler birden fazla ortak saat kullanmaktadırlar.

Çünkü bu  ülkeler doğu batı  yönünde geniş  alanlara yayıldıklarından, ülke içerisinde ve doğusu ile batısı arasında  büyük  yerel  saatfarklılıkları ortaya çıkmaktadır.  Örneğin Rusya 11,  ABD 6 ortak saat kullanmaktadır.

Türkiye 1978 yılına  kadar 2. saat diliminde  yer alan  30° doğu  meridyeninin yerel saatini ortak saati olarak kullanmaktaydı. 1978 yılından sonra gündüz süresinin uzun olduğu yaz aylarında, Güneş enerjisinden daha fazla yararlanarak enerji tasarrufunda bulunmak ileri ve geri saat uygulamasına geçilmiştir.

Kış Saati: Ekimin son haftasından Martın  son haftasına kadar kış saati (geri saat) uygulamasında 2. saat diliminde yer alan 30° D meridyeninin yerel saati ortak saat olarak kullanılır.

Yaz Saati: Martın son haftasından Ekimin son haftasına kadar yaz saati (ileri saat) uygulamasında 3. saat diliminde yer alan 45° D  meridyeninin yerel  saati ortak  saat olarak kullanılır.   

SAAT DİLİMLERİ 

 Ülkeler arasında her alanda gelişen ilişkilerde,  saat farklılıklarından ortaya çıkankarışıklıkları önlemek amacıyla uluslar arası saat ayarlamalarına gidilmiştir.Kendiekseni etrafında bir tam turunu 24 saatte tamamladığı için Dünya, 24 saat dilimine ayrılmıştır. 360 meridyen yayı  olduğuna göre, her saat diliminden 15 meridyen geçmektedir (360:24=15).

 

 

Buna göre her saat diliminin (veya her 15 meridyenin) merkezindeki boylamın yerel saati esas  alınarak o  saat diliminin ortak saati  olarak kullanılır.  Bu saat diliminin geçtiği her ülke, esas alınan saat ayarı kullanır.  Uluslar arası saat ayarlamaları şöyle yapılmıştır:  

Saat dilimleri her yerde tam olarak meridyenleri takip etmez, siyasi  sınırlara, kıta kenarları veya adaların konumuna göre girinti veya çıkıntı yapabilir.

TARİH DEĞİŞTİRME ÇİZGİSİ
Dünyanın doğu yarım küresi ile batı yarım küresi arasındaki bir günlük farktan dolayı 180° meridyeni tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir. 


Başlangıç  meridyeninin karşıtı  olan 180° meridyeni hem doğu hem de batı  meridyenidir ve 12. saat dilimi içerisinde yer alır. Yani başlangıç meridyeni ile aralarında 12 saat fark vardır. Başlangıç      meridyeninden, 180° meridyenine doğu-dan gidilirse 12 saat ileri; batıdan gidilirse 12 saatgeri olur. 180° meridyeninin hem  doğusu ve hem batısındaki iki noktada saatler aynı ancak günler farklıdır. 180° meridyeni geçilerek, Doğu Yarımküre’den Batı  Yarımküre’ye geçilirse, tarihler  bir gün geri alınır; Batı  Yarımküre’den Doğu Yarımküre’ye geçilirse tarihler bir gün ileri alınır. 

GÜNEŞ’İN GÜN İÇİNDEKİ KONUMU
Ekinoks  tarihlerinde gece gündüz eşitliği yaşanması nedeniyle Güneş 12 saat ufuk düzleminin üzerinde durur.Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki hareketi şu şekilde olur.

Güneş yerel saatle 06:00’da doğar 12:00’da tepe noktasına ulaşır ve  saat 18:00’da batar.

YEREL SAAT HESAPLAMALARI 

Verilen iki meridyen arasındaki zaman farkını bulmak için şu şematik formül kullanılır.

 

İki merkez arasındaki meridyen farkı  bulunur. Aynı  yarım küredeyseler büyük değerden küçüğü çıkarılır. Farklı yarım küredeyseler iki değer toplanır.

Bulunan meridyen farkı yerel saat farkı olan 4’ ile çarpılır.

Yukarıdaki şekilde gün içerisinde güneşin hareketini izleyebilirsiniz.Sağ taraftan itibaren birinci konum sabah 06 00 ve devamında sırayla 8-10-12-14-16-ve akşam batış 18:00 olarak yorumlanabilir.


1. Yerel Saat Problemleri: Yerel saat problemlerini çözmek için şu yol takip edilir.

a. Verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunarak sabit yerel saat farkı olan 4 ile çarpılır.

b. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için, doğuda yerel saat daima ileri, batıda yerel saat daima geridir.

c. Doğudaki bir noktanın yerel saati verilip, batıdaki bir noktanın yerel saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, doğunun saatinden çıkarılır.

Örnek:42° D  boylamındaki Siirt’te yerel saat 11:10 iken, 29°  D boylamındaki İstanbul’da yerel saat kaç olur?

(42-29) X 4  =>  13 X 4 = 52     

11:10 – 00:52 = 10:18 İstanbul’da saat 10:18 olur.

d. Batıdaki bir noktanın yerel saati verilip, doğudaki bir noktanın yerel saati istenirse, aradaki zaman farkı bulunup batının saati ile toplanır.

Örnek: 30° D boylamındaki İzmit’te yerel saat 09:20 iken 44° D boylamındaki Iğdır’da  yerel saat kaçtır?

(44-30) X 4  =>   14 X 4 = 56

09:20 + 00:56 = 10:16  Iğdır’da saat 10:16 olur. 

2.Güneş Problemleri: Güneş problemlerini çözmek için şu yol takip edilir.

Burda dikkat edilmesi gereken husus güneş doğuda erken doğrduğu erken battığı için  ığdırdaki konumu öğlenden sonra saat 13:00 iken daha batıdaki Ankara'daki konumu tam öğle vakti saat 12:00 dır.Buradaki hesaplama yerel saat hesaplaması değil güneşin doğuşu batışı ve hareketi dir.

Özetlersek yerel saat hesaplama sorularında doğuda saat ileri batıda geridir.Ancak doğuş batış hesaplamalarında bu kural devre dışı kalır doğuda güneş erken doğar erken batar batıda geç doğar geç batar.

Örneklendirirsek yerel saat için

20 DM de yerel saat 14:00 iken 30 DM de daha doğu olduğu için 14:40 dır dikkat edin saat daha ileridir.

Doğuş batış olarak düşünürsek 20 Dm de güneş 06:00 da doğuyorsa 30DM de daha erken yani 05:20 de doğacak .Sanki yerel saat durumuna göre doğuda saat geri gibi bir durum gözükmektedir.Ancak yukarıda uyardık doğuş batış saatlerinin belirlenmesinde yerel saat kurlaı geçerli olmaz.Kural doğuda erken doğar erken batar batıda geç doğar geç batar.

a.Verilen iki nokta arasındaki meridyen farkı bulunarak sabit yerel saat farkı olan 4 ile çarpılır.

b.Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için,doğuda Güneş erken doğar erkenbatar, batıda Güneş geç doğar geç batar.

c.Doğudaki bir noktada Güneş’in doğuş saati verilip, batıdaki bir  noktada Güneş’in doğuş saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, doğunun saati ile toplanır.

Örnek:42° D  boylamındaki Siirt’te 05:30’da doğan Güneş, aynı  enlem ve 29° D  boylamındaki Denizli’de kaçta doğar?

(42-29) X 4 =>  13 X 4 = 52

05:30 + 0:52 = 06:22    Güneş Denizli’de 06:22’de doğar. 

d.Batıdaki bir noktada Güneş’in  doğuş saati verilip, doğudaki bir  noktada Güneş’in doğuş saati istenirse, aradaki zaman farkı bulunup batının saatinden çıkarılır.

Örnek:33° D  boylamındaki Ankara’da 17:30’da batan aynı  enlem ve 42° Dboylamındaki Erzurum’da kaçta batar?

(42-33) X 4  =>   9 X 4 = 36

17:30 - 00:36 = 16:54  Erzurum’da Güneş 16:54’te batar. 

Not: Güneş’in doğuş  saati verilip batış  saati veya batış  saati verilip doğuş saati istenirse, gündüz uzunluğunu ifade eden ipuçlarının mutlaka bulunması gereklidir. 
Örneğin, Ekinoks tarihi, 21 Mart, 23 Eylül, Aydınlanma dairesinin Kutup noktalarından geçtiği gün, Güneş ışınlarının Ekvator’a dik düştüğü gün vs.

81846
0
0
Yorum Yaz