YGS -LYS COĞRAFYA KONULARI

2012-01-28 23:13:00

 

YGS COĞRAFYA

 

9. SINIF KONULARI

Paralel ve Meridyen özellikleri

Yerel saat hesapları

Dünyanın şekli ve hareketleri

Harita bilgisi

İzohipsler

İklim bilgisi

Dünya'nın iklim zenginliği

Türkiye'nin iklimi

Jeolojik devirler

Yer'in yapısı

Yer'in şekillenmesi

Türkiye'nin yer şekilleri

Yerleşme tipleri

Doğal ve beşeri bölgelerin oluşturulması

Çevre ve toplum

 

10. SINIF KONULARI

 

Kayaçlar

Levha hareketlerinin etkileri

Doğadaki üç unsur: Su, toprak, bitki

Nüfus ve nüfus sayımları

Dünyada nüfus artışı

Nüfus piramitleri ve özellikleri

Göçler

Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması

Türkiye'de toprak tipleri ve kullanımı

Türkiye'nin su toprak ve bitki varlığı

Kıtaların keşfi ve küçülen dünya

Doğal afetler

 

İLKÖĞRETİM KONULARI (6. ve 7. SINIF

Türkiye'nin nüfusu Türkiye'nin ekonomik coğrafyası

 

 

 

YGS-LYS KONULARI COĞRAFYA

 

LYS COĞRAFYA-1

 

10. SINIF KONULARI

- Yeryüzünde sıcak suların dağılışı

- Bitki formasyonları

- Dünya nüfusunun tarihsel artışı ve değişim

- Dünya nüfusunun alansal dağılışı

- Göçün mekansal etkileri

- Geçmişten günümüze ekonomik faaliyetler

- Türkiye'de bitki dağılışı

- Türkiye'de nüfus ve yerleşmeler

 

11. SINIF KONULARI

- Ekosistem ve madde döngüsü

- Nüfus politikaları, Şehirler ve etki alanları

- Doğal ve beşeri unsurların ekonomiye etkisi

- Üretim - dağıtım - tüketim

- Ekonomiye yön veren güç: doğal kaynaklar

- Medeniyetler merkezi Türkiye

- Türkiye'de arazi kullanımı

- Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı

- Türkiye'de bölge sınıflandırılması

- Kültür bölgelerinin oluşumu ve Türk Kültürü

- Küresel ticaret: Hammadde, üretim, pazar

- Dünyanın hızla gelişen endüstrisi: Turizm

- Ekonomik mucizenin ülkesi: Japonya

- Doğal kaynakların keşfi, kullanımı

- Enerji kaynakları

- Teknolojinin çevresel etkileri

- Atıklar

- Ekolojik döngülere insan müdahaleleri

- Küresel çevre sorunları

 

 

12. SINIF KONULARI

 

- Doğanın ekstremleri

- İlk kültür merkezleri

- Şehirleşme, sanayi ve göç ilişkileri

- Coğrafi bölgelerin tespiti

- Ulaşım sistemleri ve kalkınma

- Dış ticaret

- Türkiye'nin turizm politikaları

- Türkiye'nin nüfus politikaları

- Bölgesel planlar

- Türkiye'nin jeopolitiği

- Ülkeler neden farklı gelişmişlerdir? (Gelişmemiş bir ülke: Nijerya)

- Enerji taşımacılığı

- Küresel ve bölgesel örgütler

- Sıcak çatışma bölgeleri

- Doğanın işleyişi

- Sınırlı kaynaklar

- Günümüz çevre sorunlarının olası etkileri

- Çevre koruma uygulamaları

 

LYS COĞRAFYA-2

 

11. SINIF KONULARI

 

Su ekosistemleri

Tarihsel süreçte şehirler

Doğal kaynak ve ekonomi ilişkisi

Türkiye'de tarım ve hayvancılık

Türkiye'de madenler ve enerji kaynaklan

Türkiye'de sanayi

Doğal afetler ve Türkiye için riskleri

İngiltere'nin sanayileşme süreci

Tarım ekonomi ilişkisi (Hindistan - Hollanda)

Doğal kaynakların değeri ve kullanımının değişimi

Doğal kaynak kullanımının farklı olmasının çevresel sonuçları

Doğal kaynaklar ve insan faaliyetleri

Arazi kullanımının çevresel etkileri

Kaynakların kullanımı ile ortaya çıkan sorunlar

 

12. SINIF KONULARI

İnsan ve doğa etkileşimi

Ekonomik faaliyetlerin sosyal ve kültürel etkileri

Türkiye'de ulaşım sistemlerinin gelişimi

Türkiye'de ticaret

Ülkemizi sembolize eden mekanlar

Gelişmişlik seviyesine göre ülkeler (Almanya)

Doğal kaynakların verimliliği (Rusya, G. Afrika)

Günümüzün uyanan devi: Çin

Çevre koruma uygulamaları

Teknoloji ve doğal afetler

Doğal kaynakların kullanımı

Doğal mirasın korunması

2448
0
0
Yorum Yaz